9 травня 2024 року Верховна Рада України 317 голосами «ЗА» прийняла в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» (проект з реєстр. № 7283).

?В рамках підготовки законопроекту № 7283 до другого читання Комітетом було опрацьовано 339 пропозицій та поправок, що надійшли від 27 суб’єктів законодавчої ініціативи.
? Прийнятим Законом вносяться зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», завдяки яким визначаються основні механізми реалізації прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, своєчасне і повне отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
☝️Ключовими новелами прийнятого акту є:
?визначення основних форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення;
?деталізація порядку реалізації таких форм громадської участі, як загальні збори (конференція) жителів, місцева ініціатива, громадські слухання, громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
?обов’язковість затвердження статутів територіальних громад та визначення основних питань, що регламентуються статутами;
?створення умов для залучення жителів до планування та розподілу коштів місцевого бюджету, проведення публічних консультацій, діяльності консультативно-дорадчих органів при органах та посадових особах місцевого самоврядування;
?деталізація процедури звітування сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад.
На зображенні може бути: текст «РАДА ДЕРЖАВНОй РозвитКУ МСТОБУДУВАННЯ ПРОЕКТ зАКОНУ УКРАЙНИ 7283 <ПРО ВНЕСЕННЯ 3MIH до дЕЯКИХ ЗАКОНВ УКРАЙНИ щодо НАРОДОВЛАДДЯ НА PIBHI МЮСЦЕВОГО сАмоврядування» ЗАКОНОПРОЕКТ НАПРАВЛЕНО НА: 7283 внутришньо перемщених OCHOBHI НОВЕЛИ зАКОНОПРОЕкТУ 7283 виришення проблем демократичних участ громади процедур звитування ONIA рамад спрямований приведення норм наявною прогресивною практикою промадах залучення Надаеться визначення термину <<ЖИТЕЛЬ» Права впо приривнюютьсяд прав жител.в частин, громадськой чси бюджету посадових Детализуеться мисцевого соцедура м.Цί Украйни, ЯКиЙ задекларував або зареестрував мисце проживання служби, уду KpiM встановлюеТЬСЯ ОБОВ'ЯЗОК ВИЗНАЧАЕтьСЯ СтАТУТУ особливссй симВоЛика жителиву работь praHis мсцевого посадових самоерядування иНШИМИ вгромадь самоерядування посадових oció Мисцевого самоврядування громади значення мисцевого омс-органицеогосамсредузниая»
Можливо, це зображення (текст)
Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...