Сергій Чернов звернувся до голови парламентського комітету Андрія Клочка з пропозиціями щодо удосконалення деяких положень Виборчого кодексу України

7 лютого 2020 року Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області спільно з Харківською обласною радою, за участі члена Центральної виборчої комісії Ірини Єфремової проведено семінар – практикум «Виборчий кодекс України: основні положення організації та проведення місцевих виборів».

 

Участь у зазначеному заході взяли депутати обласної ради, голови районних рад, міські голови міст обласного значення, голови рад ОТГ, міські та селищні голови міст та селищ, які є районними центрами, їх заступники, що опікуються питаннями проведення виборів, керуючі справами, завідуючі оргвідділами та юрисконсульти.

 

За результатами проведеного заходу, президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов надіслав до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка узагальнені пропозиції щодо удосконалення деяких положень Виборчого кодексу України, текст яких наведено нижче.

 

 

 

 1. При підготовці змін до Виборчого кодексу України (далі – ВК України або Кодекс) має бути вирішено питання рівного представництва громад базового рівня у складі депутатів районних та обласних рад.

 

Це конституційна вимога, оскільки згідно зі статтею 140 Конституції України районні та обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад.

Чинні положення ВК України не забезпечують реалізацію зазначеної норми Основного закону, у зв'язку з чим Кодекс потребує кардинального доопрацювання!

 

 1. Обов'язкових змін потребують положення статей 222 та 223 ВК України, що визначають умови реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад.

 

Так, згідно з пунктом 6 частини першої статті 222 та пунктом 3 частини першої статті 223 ВК України:

«Відповідна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатомандатних виборчих округах, за умови отримання нею (серед іншого) таких документів:

- зобов'язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначити про їх відсутність)».

 

Враховуючи, що відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю (окрім тих, хто здійснює свої обов'язки на постійній основі у зв'язку із роботою у відповідній раді на виборній посаді), вимога ВК України щодо зобов'язання кандидата в депутати місцевої ради, у разі обрання, передати в порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права, є надмірною та необґрунтованою.

 

Така вимога ВК України може поставити під загрозу формування депутатського корпусу, особливо у малих містах та сільській місцевості, через те, що викличе небажання активної частини громадян, які мають свій бізнес, балотуватися в депутати місцевих рад.

Пропонуємо внести відповідні зміни до статей 222 та 223 ВК України, виключивши зобов'язання, про які йшлося вище.

 

 1. ВК України потребує кардинальної зміни підходу до питання виборів старост.

 

Питання діяльності старост врегульовано Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Старостинські округи, їх кількість, положення про старост визначаються рішеннями місцевих рад базового рівня (ОТГ) відповідно до норм вищезазначеного Закону, так само як і обрання виконавчого комітету ради. Обрання старости радою на альтернативній основі не тільки цілком відповідатиме принципам Європейської хартії місцевого самоврядування щодо організаційної самостійності місцевих рад, а ще й зменшить навантаження на ЦВК і витрати бюджету. В іншому випадку ЦВК перебуватиме в перманентному процесі заміни старост, яких в Україні, орієнтовно, очікується близько 10 тис осіб.

 

У зв'язку із зазначеним, на наше глибоке переконання, всі положення про вибори старост необхідно виключити з Кодексу та віднести до норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Узгодження та внесення відповідних змін потребують положення статей 201 та 203 ВК України, які визначають граничні строки утворення багатомандатних виборчих округів та граничні строки утворення територіальних виборчих комісії, які мають ці округи утворити.

 

Так, відповідно до частини третьої статті 201 ВК України:

«багатомандатні округи з виборів депутатів, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб), обласної ради утворюються головною виборчою комісією (мається на увазі відповідною ТВК) не пізніш як на другий день виборчого процесу» (тобто не пізніш ніж за 48 днів до виборів, враховуючи те, що згідно з частиною першою статті 195 ВК України виборчий процес розпочинається за п'ятдесят днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів).

 

Проте відповідно до частини четвертої статті 203 ВК України:

«Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сорок вісім днів до дня виборів).».

 

А згідно з частиною шостою статті 203 ВК України:

«районні виборчі комісії формують склад міських (крім міст обласного значення, міст Києва, Севастополя, міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міст, до складу яких входить інше місто, селище, село), сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за сорок два дні до дня виборів.».

 

Отже, в чинній редакції ВК України граничні строки утворення відповідних обласних, районних, міських виборчих комісій та строки утворення цими комісіями багатомандатних виборчих округів не узгоджено між собою, що на практиці унеможливить своєчасне утворення виборчих округів. Пропонуємо внести відповідні зміни до зазначених вище статей ВК України.

 

Крім того, з метою узгодження термінологічної бази, що використовується у ВК України, термін «головна виборча комісія» у третій та сьомій частинах статті 201 Кодексу має бути змінено на відповідний вид територіальної виборчої комісії.

 

 1. Доопрацювання та внесення відповідних змін потребують положення статті 230 ВК України, якою визначено підстави відмови в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

 

Так, згідно з пунктом 6 частини другої статті 230 Кодексу:

 

«територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації окремого кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища у разі:

 

6) виявлення інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, права бути обраною депутатом.».

 

Використання у тексті наведеної норми словосполучення «виявлення інших обставин» призвело до фактичного створення невичерпного переліку підстав для відмови у реєстрації кандидатів, що, у свою чергу, створить умови для корупційних ризиків та суб'єктивних оцінок виборчих комісій.

 

6.Узгодження між собою та внесення відповідних змін потребують положення статті 245 ВК України, яка визначає строки та алгоритм передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям.

 

Згідно з частиною першою статті 245 ВК України:

 

«1.Не раніш як за сім днів до дня голосування після отримання виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача таким територіальним виборчим комісіям з відповідних місцевих виборів:

1) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна виборча комісія передають виборчі бюлетені для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради відповідним районним, міським виборчим комісіям;

2) міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія у місті з районним поділом та місті, до складу якого входить село, селище, місто, передає виборчі бюлетені для голосування з виборів депутатів міської ради відповідним районним у місті, сільським, селищним, міським виборчим комісіям;

3) міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія у місті з районним поділом та місті, до складу якого входить село, селище, місто, передає виборчі бюлетені для голосування з виборів міського голови відповідним районним у місті, сільським, селищним, міським виборчим комісіям.».

 

Разом з тим, згідно з частиною четвертою статті 245 ВК України:

«Територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного багатомандатного округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.».

 

Зазначений алгоритм передачі бюлетенів потребує удосконалення.

 

 1. Потребують узгодження між собою положення статей 266, 275, 276 та 277 Виборчого кодексу України щодо визначення виду комісії, до якої мають транспортуватися протоколи підрахунку голосів на відповідних виборах у містах з районним поділом (у тому числі протоколи про підрахунок голосів з виборів міського голови).

 

Так, відповідно до частини п'ятої статті 266 ВК України:

 

«5. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території району в місті, в якому утворені районні у місті ради, доставляє до районної у місті виборчої комісії:

 

1) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у багатомандатному окрузі;

2) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної у місті ради в багатомандатному окрузі.».

Згідно з частиною першою статті 275 ВК України:

«5. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території району в місті, в якому утворені районні у місті ради, доставляє до районної у місті виборчої комісії протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови.».

 

Згідно з частиною першою статті 276 ВК України:

«1. З моменту закінчення голосування сільська, селищна, міська виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування.

 

 1. На засіданні територіальної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова територіальної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною десятою статті 273 цього Кодексу.».

 

Відповідно до частини 1 статті 277 ВК України

 

«1. Територіальна виборча комісія з відповідних виборів на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування з відповідних виборів, у тому числі з позначкою "Уточнений", а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці не пізніш як на п'ятий день після дня голосування встановлює результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, про що складає протокол.».

Наведені норми свідчать про необхідність узгодження між собою положень Кодексу та удосконалення алгоритму транспортування протоколів підрахунку голосів.

 

 1. Доповнення потребує частина друга статті 251 ВК України, яка визначає виключний перелік відомостей, що мають бути занесені до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

З урахуванням практичних аспектів роботи виборчих комісій, перелік таких відомостей, що визначений у чинній редакції статті 251 ВК України, потребує доповнення такими відомостями, як: «кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними».

 

 1. Внесення змін з метою уточнення потребує частина 4 статті 216 ВК України, яка визначає загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

 

Зокрема, частина четверта статті 216 Кодексу містить таку норму:

 

«Особа може бути висунута кандидатом на відповідних місцевих виборах лише в одному виборчому окрузі і лише від однієї місцевої організації партії або шляхом самовисування».

 

Зазначена норма Кодексу хоча й містить обмеження, проте не дає вичерпної відповіді на низку питань, які можуть виникнути на практиці під час її застосування.

 

У зв'язку із зазначеним, пропонуємо викласти норму таким чином, щоб було зрозуміло, про які вибори та про які округи йдеться, чи може особа балотуватися на посаду сільського голови та бути кандидатом в депутати цієї ради; чи може особа одночасно бути кандидатом в депутати сільської ради та районної, міської ради тощо.

 

 1. Потребують удосконалення положення кодексу, які визначають питання практичного виконання порядку заміщення депутатів, повноваження яких достроково припинені, у разі коли вичерпано не лише регіональний, а й єдиний виборчий список відповідної політичної партії.

 

У чинній редакції ВК України це питання врегульовано статтею 284 ВК України, а також частинами четвертою та п'ятою статті 262 ВК України.

Зокрема, відповідно до частини першої статті 284 ВК України:

 

« 1. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному регіональному або єдиному виборчому списку кандидатів від цієї організації партії у порядку, передбаченому частинами четвертою та п'ятою статті 262 цього Кодексу.

 

Частинами четвертою та п'ятою статті 262 ВК України визначено, що:

«4. У разі невиконання особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті або подання цією особою до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборчої комісії заяви про відмову від депутатського мандата, або виникнення (виявлення) обставин, зазначених у пунктах 3-6 частини першої та частині четвертій статті 231 цього Кодексу, виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка не набула депутатського мандата, та визнає обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради наступного за черговістю кандидата у депутати у відповідному регіональному або єдиному виборчому списку кандидатів від відповідної організації партії, за яким було обрано особу, яка не набула мандата.

 1. У разі вичерпання відповідного регіонального виборчого списку кандидатів черговість отримання мандата передається єдиному виборчому списку цієї ж організації партії. У разі вичерпання єдиного виборчого списку партії черговість отримання мандата передається регіональному виборчому списку, на підтримку якого подано найбільшу для відповідної організації партії кількість голосів виборців, із числа регіональних виборчих списків цієї організації партії, у яких не вичерпана черговість заміщення мандатів.».

Враховуючи, що регіональні списки формуються з єдиного виборчого списку політичної партії, виникає питання практичної можливості виконання приписів частини п'ятої статті 262 ВК України щодо заміщення депутатів після вичерпання єдиного виборчого списку політичної партії.

Враховуючи зазначене, просимо внести зміни до відповідних статей ВК України.

 

 1. Пропозиції щодо удосконалення положень ВК України з питань матеріально-технічного забезпечення роботи виборчих комісій.

 

Чинна редакція ВК України містить низку норм, в яких використовується термін «факсограми». Це, у свою чергу, передбачає необхідність використання виборчими комісіями «факсових апаратів», які на сьогодні вже є «морально застарілою» технікою, у порівнянні з електронною поштою.

Вважаємо, що у сучасних умовах використання електронної пошти є більш доцільним, з рахуванням того, що наявність комп'ютерів та мережі Інтернет є обов'язковою умовою.

У зв'язку із наведеним вище, пропонуємо внести до Кодексу відповідні зміни та замінити термін «факсограма» на термін «електронний лист».

 

 1. З метою забезпечення зручного доступу на виборчу дільницю особам, які належать до маломобільних груп населення, чинне законодавство містить вимоги щодо розташування приміщень дільничних виборчих комісій на перших поверхах будівель.

 

Разом з тим, на практиці, не завжди видається можливим забезпечити дотримання такої умови (наприклад: у приміщенні однієї школи на різних поверхах можуть бути розташовані різні дільничні комісії). Просимо переглянути відповідні положення ВК України і надати можливість особам, які належать до маломобільних груп населення, голосувати на інших, зручних для них виборчих дільницях.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...