Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні обговорили на Загальних зборах Асоціації

Президентом України ініційована реформа місцевого самоврядування, як складова цілого комплексу перетворень в системі державного регіонального управління, в руслі глобальної модернізації України. Реформа спрямована на децентралізацію влади, передачу повноважень в регіони і підвищення ролі представницької влади на місцях в житті громад і територій.

В ході Загальних зборів уповноважених представників Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області обговорювались основні положення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, розроблену з метою визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити надання якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Суттєвого вдосконалення потребує також територіальна організація влади з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території.

Відповідно до Концепції, реформування місцевого самоврядування має базуватись на основі Конституції України, законів України та положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування.

Також Концепцією визначені основні завдання реформи, зокрема:

  • забезпечення доступності та якості публічних послуг;
  • визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити доступність та якість адміністративних та соціальних послуг, що надаються цими органами;
  • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних (самоврядних) і делегованих повноважень;
  • максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії участі на місцях.

Передбачається, що реалізація Концепції здійснюватиметься у два етапи. На першому підготовчому етапі (2013-2015 рр.) планується створення законодавчої основи для реалізації права територіальних громад на добровільне об’єднання, сприятливих правових умов для широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами. На другому етапі впровадження (2015-2020 рр.) передбачається законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального устрою; здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготувати проекти необхідних нормативних актів для завершення формування нової системи адміністративно-територіального устрою України тощо. 

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у бюджетах відповідних територіальних громад, а також міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Під час обговорень Концепції виступили президент Асоціації Сергій Чернов, голова комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Світлана Серьогіна, провідні науковці представники громадських організації, члени Асоціації.

«За дорученням Президента в нашому регіоні ми розпочинаємо обговорення проекту Концепції. Дискусія розпочинається на засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Потім, ми продовжимо її не тільки за участі представників місцевого самоврядування, а із залученням науковців, представників правоохоронних органів, громадських організацій. У подальшому планується проведення низки круглих столів на місцях, які мають донести суть реформи до широких верств населення, врахувати думку громадськості у подальшій її реалізації», - сказав голова обласної ради, президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Сергій Чернов.

Голова обласної ради переконаний, що успішне впровадження будь-якої реформи напряму залежить від сприйняття людьми перетворень, які пропонує влада. Отже головна задача - роз’яснити суть цієї реформи, які переваги отримає кожна громада, кожна родина, коли Концепція реформування місцевого самоврядування буде втілена у життя.

Світлана Серьогіна зазначила, що впровадження реформи забезпечить доступність та якість публічних послуг, визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних інтелектуальних повноважень.

Серйозним напрямком реформи, за словами Світлани Серьогіної, є створення власних виконавчих органів місцевого самоврядування, що тягне за собою функціональну переорієнтацію місцевих державних адміністрацій. «Нарешті місцеві державні адміністрації перестануть виконувати не властиві їм функції місцевого самоврядування, а увага їх буде зосереджена на контрольно-наглядових функціях», - підкреслила Світлана Серьогіна.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...