За результатами обговорення на зборах Асоціації, Харківська обласна рада звернеться до центральних органів влади щодо призупинення дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Відповідний проект рішення Харківської обласної ради зареєстрував сьогодні очільник облради Сергій Чернов. Документ розроблено за результатами обговорення на зборах Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

 

ПРОЕКТ

 

Звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Від імені та в інтересах членів територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області Харківська обласна рада висловлює глибоку занепокоєність стосовно ситуації, пов’язаної з набранням чинності 2 серпня 2017 року Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон), прийнятого Верховною Радою України 1 липня 2014 року за № 1555-VII.

Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

Дія цього Закону розповсюджується як на державні органи виконавчої влади, так і на органи місцевого самоврядування всіх рівнів та зачіпають права територіальних громад в частині свободи прийняття рішень з питань соціально-економічного розвитку територій.

Провівши консультації з представниками Антимонопольного комітету України та його територіального відділення в Харківській області, та розглянувши  питання щодо особливостей реалізації чинного закону на Загальних зборах Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області за участю представників органів виконавчої влади та громадськості, дійшли до висновку  щодо неможливості у практичній площині дотримуватись  деяких норм закону, або їх виконання потягне за собою:

- затримку реалізації  майже всіх державних, обласних та місцевих програм;

- неможливість оперативного надання фінансової підтримки або поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам на  виконання статутних завдань спрямованих на забезпечення життєдіяльності громад;

- та прийняття інших рішень відповідно до форм визначених Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», а саме:

1) надання субсидій та грантів;

2) надання дотацій;

3) надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів;

4) списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання;

5) надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами;

6) зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

7) надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових;

8) продаж державного майна за цінами, нижче ринкових;

9) збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів.

Уповноваженим органом щодо збирання та проведення аналізу інформації про державну допомогу з метою здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону та рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги   визначено центральний апарат Антимонопольного комітету України.

Особливу тривогу членів територіальних громад викликає встановлений Законом 2-х місячний термін розгляду Комітетом повідомлень та заяв від надавачів державної допомоги, що суперечить деяким положенням Конституції України, Бюджетному кодексу України, законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічну інформацію».

Поряд з цим, норми визначені в Законі протирічать державній політиці направленій на процес децентралізації, яка закріплена в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 1 квітня 2014 року № 333-р .

Реалізація Закону стримується відсутністю нормативно-правових актів механізму виконання в частині наявності нормативно-правових актів, передбачених Законом, зокрема, до цього часу ще не затверджений Кабінетом Міністрів України Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес, та Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції. Також, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, до повноважень якого віднесено Законом ведення та доступ до Реєстру державної допомоги, відсутні посилання на цей інформаційний ресурс.

Крім того, не визначено чітких критеріїв, за якими ресурси держави чи місцевого самоврядування мають бути віднесені відповідно до цього Закону до державної допомоги. Тобто, для кожної категорії державної допомоги Уряд повинен визначити чіткі умови її функціонування.

Враховуючи вищезазначене, звертаємось до  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з проханням ініціювати терміновий розгляд питання щодо призупинення дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» до прийняття всіх необхідних нормативно-правових актів та встановлення чіткого механізму реалізації зазначеного Закону, а також  внесення змін до чинного Закону щодо скорочення терміну розгляду поданих надавачами державної допомоги матеріалів до 1-3 робочих та виключно в електронному вигляді через Реєстр державної допомоги.

 

СХВАЛЕНО

Рішення обласної ради

від «___» _______ 2017 року № ____-VIІ

(____ сесія VІI скликання)

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...