Відбулося перше засідання Робочої групи з питань України Комітету Регіонів ЄС

Зміцнення демократичного та прозорого врядування в Україні – серед здобутків децентралізації владних повноважень в Україні.

Адже ефективне місцеве самоврядування – запорука демократичної, правової держави, в якій неухильно захищаються права людини та дотримується принципу верховенства права. Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода під час першого засідання Робочої групи з питань України Комітету Регіонів Європейського Союзу.


Він поінформував членів Робочої групи про попередні результати реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в контексті місцевої демократії та адміністративної прозорості, зосередивши більше уваги на наступних завданнях реформи.

За словами заступника Міністра, на шляху України в напрямку розвитку місцевої демократії та адміністративної прозорості ініційовано підготовку законопроекту «Про місцевий референдум».

«Документ спрямований на забезпечення дієвості засобів місцевої демократії, комплексне правове регулювання питань підготовки і проведення місцевого референдуму на основі міжнародних стандартів демократичних процедур. Також в Україні ініційовано законопроект «Про публічні консультації». Це ті правові норми, які сприятимуть впровадженню принципів належного врядування шляхом залучення заінтересованих сторін до прийняття рішень та збалансування публічних та приватних інтересів», - сказав В’ячеслав Негода.

Він висловив переконання, що децентралізація в певній мірі сприяє зменшенню корупційних ризиків.

«Корупційні ризики виникають під час комунікації влади зі споживачем, влади з громадянином. Передаючи повноваження й відповідальність на місця, на органи місцевого самоврядування, такі ризики істотно зменшуються. Зокрема, - шляхом зменшення взаємодії з центральною владою», - зазначив заступник Міністра.

Він також додав, що у боротьбі з корупцією Україна покладається на широку цифровізацію та діджиталізацію. Ці інструменти мінімізують "людський фактор":

«Запроваджуються відповідні системи, працює державний портал "Дія" та різні продукти на його основі. Як реальний приклад роботи Мінрегіону щодо усунення корупційних ризиків на центральному рівні – це децентралізація повноважень у сфері містобудування, запровадження повністю електронної системи дозвільних процедур».

В’ячеслав Негода зазначив, що подальші успіхи у реформуванні місцевого самоврядування в Україні, забезпеченні прозорості та наданні якісних послуг, можуть бути досягнутими завдяки міцному партнерству між інституціями ЄС, державами-членами ЄС та всіма рівнями врядування в Україні.

Він також висловив вдячність від імені Уряду України за високу оцінку результатів реформи децентралізації міжнародними партнерами, що було підтверджено Європарламентом в схваленому рішенні від 11 лютого 2021 року, який визнав  децентралізацію однією із найуспішніших реформ в Україні та закликав Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики децентралізації в Україні та розглянути їх практичне впровадження в інших державах.


Довідка

В рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади Україні сформовано нову територіальну основу для діяльності органів влади на базовому рівні з однаковим статусом, повноваженнями і високим рівнем інституційної автономії.

Територіальним громадам з районного рівня передано фінансові і майнові ресурси. Врегульовано питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань.

Запроваджений інститут старост та створення старостинських округів в кожній громаді дозволили максимально забезпечити системну комунікацію населення з владними структурами.

Децентралізація у сфері земельних відносин забезпечила територіальні громади додатковими земельними ресурсами, що перебували в державній власності. Унормована система управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яка поєднана з інструментами комплексного просторового планування території територіальних громад та встановлення меж.

Законодавчо закріплено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг у кожній громаді, які забезпечують оперативність та якість цієї важливої складової сервісного обслуговування людей.

Набуває поширення створення Центрів безпеки (три послуги в одному центрі), діяльність яких спрямована на захист прав і свобод кожного жителя громади, боротьбу з надзвичайними ситуаціями, надання первинної невідкладної допомоги постраждалим.

Активізована практика міжмуніципального співробітництва у важливих сферах життєдіяльності територіальних громад, які більш ефективно вирішуються об’єднанням зусиль деяких суміжних громад.

На сьогодні  переважна більшість територіальних громад мають широкі повноваження і ресурси, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність.

Наступні кроки реформи:

  • Закріплення в Конституції України нової моделі місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
  • Удосконалення розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на всіх рівнях  за принципом субсидіарності.
  • Фінансове забезпечення переданих органам місцевого самоврядування повноважень від органів виконавчої влади.
  • Одне з пріоритетних завдань – переформатування місцевих державних адміністрацій в органи виконавчої влади префектурного типу до внесення змін в Конституцію України.
  • Створення сприятливих правових умов для максимального залучення жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень на місцях, розвитку форм локальної демократії.
Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 53 громади, 7 районних рад та Харківська обласна рада, що складає 95,3% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...