Про затвердження обласних та районних бюджетів, соціально-економічних програм – роз’яснює Мінфін

Всеукраїнська асоціація районних та обласних рад звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією розглянути питання вилучення з повноважень військових адміністрацій функції із затвердження обласних та районних бюджетів, програм соціально-економічного й культурного розвитку, відповідно тих областей та районів, адміністративні центри яких не окуповані та не оточені.

Міністерство фінансів України підготувало наступну відповідь:

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) в Україні введено воєнний стан.

В умовах воєнного стану правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій регулюються Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон).

Відповідно до статті 9 Закону Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України. Зокрема, статтею 15 Закону визначено повноваження обласних та районних військових адміністрацій, у тому числі бюджетні.

Відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо особливостей формування та виконання місцевих бюджетів, діяльності учасників бюджетного процесу на відповідних територіях.

Постановою визначено, що з метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень для забезпечення безперебійного функціонування установ і закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств та задоволення життєво необхідних потреб жителів територіальних громад у період воєнного стану виконання та формування місцевих бюджетів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням певних особливостей.

Зокрема, постановою передбачено спрощені умови організації бюджетного процесу для військових адміністрацій.

Ураховуючи виклики воєнного часу, Мінфін постійно проводить роботу щодо удосконалення бюджетного законодавства, створюючи умови для належної організації бюджетного процесу на місцевому рівні, що, у свою чергу, сприяє ефективному здійсненню органами місцевої влади повноважень щодо функціонування бюджетної сфери та критичної інфраструктури у період воєнного стану.

Зокрема, відповідно до роз’яснень Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – комітет) щодо застосування окремих положень Закону в частині регулювання початку здійснення районними та обласними військовими адміністраціями повноважень відповідних районних, обласних рад, які затверджені 7 лютого 2023 року (протокол № 112), Мінфіном підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252».

Зміни ґрунтуються на наданих комітетом тлумаченнях змісту положень частини третьої статті 10 Закону, відповідно до яких можна виокремити три групи фактичних обставин, з настанням яких районні та обласні військові адміністрації отримують належні правові підстави для здійснення повноважень відповідних районних, обласних рад:

– Президент України утворив районну, обласну військову адміністрацію і після цього відбулася тимчасова окупація адміністративного центру області;

– Президент України утворив районну, обласну військову адміністрацію і після цього відбулося тимчасове оточення адміністративного центру області;

– Президент України утворив обласну, районну військову адміністрацію і після цього Верховна Рада України за його поданням прийняла відповідне рішення.

Можливість реалізації бюджетних повноважень усіма учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні на відповідних територіях сприяє ефективному, прозорому та раціональному розподілу наявного ресурсу для потреб громад.

Наразі воєнний стан вимагає мобілізацію ресурсів усіх органів влади на реалізацію заходів щодо забезпечення національної безпеки та територіальної оборони країни, злагодженої співпраці органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій, оперативності у виконанні ними повноважень, визначених законодавством в умовах воєнного стану.

Заступник директора Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів         Сергій МАКАЦАРІЯ

 

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...