Стратегічним напрямком боротьби з корупцією в Україні має стати попередження її проявів

Друк

Президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов розповів про стан та перспективи протидії корупції в Україні на семінарі Удосконалення управління та запобігання корупції в країнах ЄС і Східного партнерства», який проводить Європейський комітет регіонів у Брюсселі в рамках тижня регіонів та міст 2017 (9-12 жовтня).

На переконання Сергія Чернова, боротьба та подолання корупції – одна з ключових умов успіху України на європейському шляху, економічної розбудови та становлення інститутів демократії: «Корупційні ризики це не тільки вимивання значних коштів з економіки, державного та місцевих бюджетів, це питання довіри до влади з боку населення, бізнесу, потенційних інвесторів.

Багато в чому завдяки підтримці європейської спільноти Україні вдалося розпочати процес антикорупційних реформ. Боротьба з корупцією визначена серед головних пріоритетів Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017. За сприяння Ради Європи проведено низку важливих заходів у цьому напрямку. Зокрема, підготовка Антикорупційного плану дій, оцінка української системи декларування доходів та майна, робота з антикорупційними законопроектами, здійснюється обмін досвідом і проводиться навчання».

Сергій Чернов повідомив, що у ході реформ, розпочатих у 2014 році, Україна досягла значного прогресу у створенні потужної законодавчої бази та інституційної інфраструктури, необхідних для ефективного розв’язання проблеми корупції. Створена та почала функціонувати системи спеціалізованих антикорупційних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики та запобігання корупції. Зазнали коригування функції та повноваження окремих правоохоронних органів. Створено систему електронного урядування, електронних закупівель та фінансового контролю.

«Одночасно із певними досягненнями національний механізм протидії та попередження корупції потребує подальшого суттєвого вдосконалення. Саме у регіонах є найбільша потреба донесення до громадян об’єктивної інформації про корупцію, підвищення потенціалу антикорупційних громадських організацій, створення можливостей для обміну досвідом. Тут важлива роль належить співробітництву з нашими європейськими колегами, в тому числі в рамках Конференції місцевих та регіональних влад країн Східного партнерства. Стратегічним напрямом боротьби з корупцією на даному етапі є у першу чергу саме запобігання корупційним проявам, тобто протидія корупції, яка носить превентивний, а не каральний характер.

Практика показує необхідність подальшої роботи в означеному напрямку, а саме:

– формування активної громадської позиції із запобігання корупції;

– удосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією відповідно до міжнародних стандартів;

– підвищення правової культури громадян та формування у них моральної нетерпимості до будь-яких корупційних проявів;

– покращення фінансового забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування;

– забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

– підвищення авторитету органів місцевого самоврядування серед населення, шляхом їх взаємодії з громадськістю;

– розроблення антикорупційних програм на місцевому рівні та створення системи моніторингу за їх дотриманням;

– запровадження позитивної практики антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування».