Шановні колеги, відвідувачі!

PDFДрукe-mail

Практика розвинутих держав світу свідчить про те, що дієвим інструментом підвищення статусу органів місцевого самоврядування, посилення їх впливу на розв’язання найактуальніших проблем сьогодення є створення об’єднань, асоціацій, які покликані стати потужним інструментом у забезпеченні особливої ролі органів місцевого самоврядування в цьому процесі й повноцінними партнерами та привілейованими однодумцями органів центральної влади.

Це - базовий принцип, покладений в основу європейської системи діяльності органів місцевого самоврядування.

Немає сумнівів у тому, що реформа системи органів місцевого самоврядування повинна передувати іншим реформам, які мають на меті розбудову демократичної правової держави, модернізацію усіх сфер суспільного і політичного життя.

Я впевнений у тому, що Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області має усі можливості зробити свій вагомий внесок у розбудову нової системи ділових, партнерських відносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, в створення умов для сталого соціально-економічного розвитку Харківського регіону та підвищення добробуту наших громадян.

Серед стратегічних цілей на цьому терені незмінно повинно головувати прагнення до неухильного забезпечення прав людини згідно з нормами і положеннями Конституції України, створення в нашому суспільстві умов, при яких думка кожного громадянина була б не тільки почута, а й врахована владою.

 

Президент Асоціації С. Чернов