Звіт виконавчої дирекції Асоціації про проведену у 2012 році роботу

PDFДрукe-mail

 

ЗВІТ
Виконавчої дирекції Асоціації
про проведену у 2012 році роботу

Січень 2013 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У 2012 році відбулося 5 засідань Загальних зборів та Правління Асоціації:

- 31 січня у Чугуєві;

- 29 березня у Харкові;

- 6 червня у селищі Підлиман Борівського району (урочисті збори, присвячені святкуванню 5-ої річниці утворення Асоціації);

- 17 серпня у Мерефі;

- 23 листопада у Харкові (розширені Загальні збори, у яких взяли участь голови місцевих рад Харківської області усіх рівнів).

Протягом 2012 року до Асоціації вступило 40 місцевих рад, з них – 34 сільські та 6 селищних рад.

На кінець 2012 року у Асоціації об’єдналися 450 рад різного рівня (з 486), що складає 92,6% від загальної кількості рад регіону:

- Харківська обласна рада;

- 27 районних рад;

- 6 міських рад міст обласного значення;

- 9 міських рад міст районного значення;

- 54 селищних рад;

- 353 сільських ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Загальні збори Асоціації розглянули 61 питання.

З кожного розглянутого питання приймалося рішення, тобто кількість прийнятих рішень відповідає кількості розглянутих питань.

Ці питання стосувалися різних напрямів роботи органів місцевого самоврядування.

Члени Асоціації розглядали та вирішували питання міжмуніципального співробітництва, стану реалізації нових соціальних ініціатив Президента України, ділилися найкращим досвідом роботи місцевих рад, розглядали пропозиції щодо конституційних засад регулювання діяльності органів місцевого самоврядування тощо.

Заслуховували доповіді фахівців із правознавства, кадрової та фінансової дисциплін, серед яких - складання декларацій про доходи та зобов'язання фінансового характеру депутатами місцевих рад, декларування видатків депутатами та працівниками виконавчих апаратів місцевих рад.

Обговорювалися зміни у законодавстві України та питання виконання і реалізації нового законодавства, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування.

За допомогою представників виконавчої влади вирішувалися питання екології, земельних відносин та природокористування, сільського господарства, забезпечення умов оплати праці працівникам органів місцевого самоврядування

У 2012 році було вирішено багато питань, у тому числі шляхом звернень до органів центральної влади, а саме:

1. Направлено звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо підтримки питання перегляду умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування всіх рівнів та збільшення в проекті бюджету видатків на їх утримання.

Відповідно Мінфіном розглянути проблемні питання щодо:

- виділення з державного бюджету у 2012 році додаткового трансферту місцевим бюджетам на забезпечення виплати заробітної плати і проведення розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами;

- збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

- шляхів вирішення питань ліквідації заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в минулих роках;

- врахування під час визначення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на 2013 рік:

- видатків на утримання центрів матері та дитини та центрів соціально-психологічної допомоги;

- підвищених коригуючих коефіцієнтів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на утримання установ соціально-культурної сфери для територій з низькою щільністю населення;

- збільшення для обласних і районних бюджетів у розрахунку загального обсягу видатків, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, коефіцієнта, який визначає обсяг нерозподіленого резерву коштів (з 0,005 до 0,02);

- запровадження диференційованого підходу щодо застосування коефіцієнта вирівнювання (альфа) для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету;

- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на здійснення власних повноважень в результаті наданих державою податкових пільг.

Також у держбюджеті на 2013 рік закладено кошти на підвищення заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування.

2. Направлено звернення до Кабінету Міністрів України щодо прискорення опрацювання Порядку диференційованої оплати соціальних послуг (залежно від доходу одержувача цих послуг).

Під час проведення Загальних зборів Асоціації 23 листопада 2012 року, заслухавши інформацію Куп’янського міського голови Демченка В.В., членами Асоціації було схвалено звернення до КМУ з проханням розглянути можливість прискорення опрацювання рішення Уряду зі встановлення диференційованої оплати соціальних послуг, що надаються територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), залежно від доходу одержувачів цих послуг.

У січні 2013 року отримано відповідь, в якій зазначено, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19.12.2012 р. № 1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру – соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», яка набрала чинності з дня її офіційного опублікування – 03.01.2013 року.

3. Направлено звернення до Кабінету Міністрів України щодо поліпшення екологічної ситуації у Харківській області із забезпеченням населення якісною питною водою, у т.ч. відновленням водності Краснопавлівського водосховища та інших водних об’єктів Харківщини.

Під час проведення Загальних зборів Асоціації 6 червня 2012 року у Борівському районі розглядалося питання щодо управління та використання водних ресурсів басейну річки Сіверський Донець та області в цілому.

У ході обговорення питання керівники органів місцевого самоврядування області висловили занепокоєння станом річок транскордонного, міжобласного та місцевого значення. Особливу увагу було приділено проблемам Краснопавлівського водосховища як стратегічного об’єкта регіону. Відзначалася значна нестача коштів у місцевих бюджетах на вирішення проблем, що обговорювалися.

За результатами було прийнято рішення звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо поліпшення екологічної ситуації у Харківській області із забезпеченням населення якісною питною водою, у т.ч. відновленням водності Краснопавлівського водосховища та інших водних об’єктів Харківщини.

На виконання рішення Асоціацією було направлено звернення за підписом президента Асоціації, голови обласної ради Сергія Чернова до Міністерства екології та природних ресурсів України з проханням розглянути можливість фінансування з державного бюджету заходів із відновлення водності водних об’єктів Харківської області, особливо щодо наповнення Краснопавлівського водосховища.

26.07.2012 року виконавча дирекція отримала відповідь, у якій зазначено, що Управлінню каналу Дніпро-Донбас, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 року № 509 «Про поліпшення екологічного стану та зменшення забруднення Краснопавлівського водосховища у Харківській області», на подачу 120 млн. м куб. води у Краснопавлівське водосховище виділено 34,0 млн. грн.

Також, державним бюджетом на 2012 рік на виконання природоохоронних заходів Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 901, виділено 63,9 млн. грн., з яких 17 млн. грн. - на погашення заборгованості за роботи, виконані у минулому році, у тому числі 2,52 млн. грн. – по Харківській області.

Мінприроди підготовлено також законопроект «Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів» (щодо оренди водних об’єктів), спрямований на удосконалення процедури надання в оренду водних об’єктів та узгодження норм Земельного та Водного кодексів України у цій частині. На даний час законопроект знаходиться на погодженні у профільних центральних органах виконавчої влади.

4. Мінприродою разом з Держводагентством, за ініціюванням президента Асоціації Сергія Чернова, затверджено перелік водних об’єктів місцевого значення, відпрацьовано питання щодо удосконалення критеріїв віднесення водних об’єктів до об’єктів загальнодержавного або місцевого значення, подано до Кабінету Міністрів пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” в частині включення до переліку корисних копалин місцевого значення підземних вод, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання (пункт 2 частини другої статті 5 Водного кодексу України), та виключення їх з переліку корисних копалин загальнодержавного значення (строк – до 1 листопада 2012 року).

5. Ініційовано внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо типових штатів органів місцевого самоврядування). За участі Асоціації було підготовлено та направлено листа до Кабінету Міністрів України, Мінфіну і Мінрегіону, у якому зазначено, що органами місцевого самоврядування не підтримується даний законопроект.

За результатом розгляду звернення Мінфін направив відповідь про те, що постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» (зі змінами) носить рекомендаційний характер. Положення цієї постанови мають на меті зорієнтувати органи місцевого самоврядування у питаннях визначення своєї структури та чисельності працівників виконавчих апаратів рад, апаратів рад та їх виконавчих органів.

6. Внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України стосовно запровадження обов’язкової процедури консультацій із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери місцевого самоврядування (згідно з тематикою, визначеною Законом України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”), а також участі у засіданнях Кабінету Міністрів України їх представника з правом дорадчого голосу – за ініціативою президента Асоціації Сергія Чернова.

7. Асоціацією спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації підготовлено матеріали щодо впровадження механізму безкоштовної передачі державою доїльних установок тим, хто займається виробництвом молока у приватному секторі, в особистих підсобних господарствах, а також щодо порядку надання компенсації за здану населенням продукцію.

8. Здійснена інформаційна та методична допомога щодо участі територіальних громад у конкурсах, грантах, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

В ході зустрічей було заслухано доповіді представників:

- Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;

- Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

- проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-2»;

- міжнародного фонду «Відродження».

9. Неодноразово обговорювалися проблемні питання щодо ходу Харківського обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє».

У 2012 році Асоціацією засновано обласний конкурс для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!». Загалом у конкурсі взяли участь 218 школярів та більш ніж 150 студентів із 23 вузів Харківської області.

10. Затверджено Кодекс етичної поведінки депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування Харківської області (рішення Загальних зборів від 17.08.2012 року). Приділялася увага питанням етичної поведінки депутатів місцевих рад. Відповідно до рішення Загальних зборів утворено робочу групу та розроблено зазначений Кодекс.

У рамках тренінгу, що проводився програмою Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» на Київщині, під час обговорення проектів Кодексів експерти з України, Нідерландів та Великобританії, коментуючи проект, розроблений Харківщиною, відзначили системний науковий підхід та високий рівень підготовки Кодексу.

Схвальні відгуки проект Харківської області отримав також за проведене під час підготовки Кодексу соціологічне опитування. Експертів дуже зацікавили його результати.

Специфікою Кодексу Харківської області було названо його універсальність, тоді як інші учасники підготували проекти, адаптовані для конкретних рад. У зв’язку з цим проект Кодексу Харківської області, на думку фахівців, може використовуватись як типовий для всіх рад.

11. Узагальнено та відправлено до комісії з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Асоціації районних та обласних рад інформацію щодо конституційних засад регулювання діяльності органів місцевого самоврядування – лист до Голові комісії з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Асоціації районних та обласних рад, голови Вінницької обласної ради з відповідними пропозиціями.

12. Підготовлено та надруковано телефонний довідник членів Асоціації та їх представників, який стане гарною допомогою у повсякденній праці керівників органів місцевого самоврядування Харківської області.

Під час проведення Загальних зборів Асоціації 6 червня 2012 року у Борівському районі членам Асоціації було безоплатно роздано примірники довіднику.

13. Підготовлено інформаційний буклет про Асоціацію та іншу друковану продукцію.

14. За сприяння Асоціації депутати та голови місцевих рад брали участь у спортивних змаганнях: Всеукраїнській і обласній спартакіаді та інших аналогічних заходах.

15. За рішенням Загальних зборів було внесено зміни до Статуту Асоціації. Управління юстиції в Харківській області провело державну реєстрацію.

16. Здійснено практичну допомогу в організації Загальних зборів Харківського регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації сільських та селищних рад, які відбулися 10 квітня 2012 року у приміщені Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

17. Запроваджено досвід використання сучасних технологій під час проведення спільного заходу з Львівською обласною радою та Львівською асоціацією через Інтернет: було проведено відео-конференцію. У підсумку було підписано Угоду про співробітництво, при цьому збережено значні бюджетні кошти, пов’язані із відрядженнями, витратами на проживання у готелях тощо.

18. Запроваджено практику інформування членів Асоціації про заходи, які відбуваються в Україні та за її межами і мають відношення до розвитку місцевого самоврядування.

З цією метою на веб-сайті Асоціації створено нові розділи: «Гаряча телефонна лінія», «Огляд законодавства», «Міжмуніципальне, транскордонне співробітництво» та інші.

Для висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування області створено «Сторінці місцевих рад», де члени Асоціації можуть безкоштовно у необмеженій кількості публікувати новини, статті, рішення тощо.

З метою розповсюдження позитивного досвіду роботи місцевих рад із різних напрямків на сайті Асоціації створено окрему рубрику «Найкращій досвід», де розміщується тези до виступів з цих питань.

Кожний бажаючий може ознайомитися з інформацією.

Правління Асоціації розглянуло 42 питання.

У січні 2012 року за рекомендацією Правління Асоціації було обрано віце-президента - Людмилу Немикіну, голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету та Веніаміна Сітова, Мереф'янського міського голову, який очолив секцію міст обласного та районного значення і селищ, які є районними центрами.

Правлінням на початку 2012 року було затверджено план заходів щодо відзначення 5-ої річниці утворення Асоціації, який було успішно виконано.

Рішенням Правління було створено робочу групу з питань підготовки Кодексу етичної поведінки депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування Харківської області.

На початку 2012 року Правлінням Асоціації було затверджено план проведення навчальних семінарів для голів та працівників місцевих рад області.

29 березня Правлінням було затверджено Методичні рекомендації щодо розвитку органами місцевого самоврядування Харківської області міжмуніципального співробітництва, які ви всі отримали.

Також було затверджено наступні напрямки служби радників президента Асоціації на громадських засадах:

- з правових питань;

- з питань взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації;

- з питань комунальної власності територіальних громад.

- з економічних питань та міжмуніципального співробітництва;

- з питань міжмуніципального співробітництва;

- з питань земельних відносин та природокористування;

- з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

- з питань взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

Пізніше, у червні, напрямки були розширено та додано ще один:

- з питань транскордонного співробітництва, взаємодії з Асоціацією європейських прикордонних регіонів та іншими міжнародними організаціями міжрегіонального співробітництва;

Радники призначені та успішно працюють.

06 червня 2012 року Правління прийняло рішення про створення сторінок на веб-сайті Асоціації для районів та міст області. На цих сторінках, як відмічалося вище, розміщуються новини громад та інша інформація, яка стосується роботи місцевих рад. На даний час це завдання виконане.

ПРО НАПРЯМИ РОБОТИ

ТА ЗАХОДИ, З НИМИ ПОВ’ЯЗАНІ

Ініціативи Президента України

Асоціацією та обласною радою постійно виконуються соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича з наступних напрямків:

- впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою;

- трудова пенсія – у залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку;

- для членів сімей померлих інвалідів війни – підвищення пенсійних виплат;

- для учасників війни – підвищення розміру пенсійних виплат;

- кожному інваліду війни – підвищити розмір одноразової допомоги;

- військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу, та членам їх сімей за втрату годувальника – підвищення розмірів пенсій;

- запровадження соціально справедливого рівня щомісячних страхових виплат шахтарям – інвалідам та іншим потерпілим на виробництві і членам їх сімей;

- забезпечення пенсіонерам та інвалідам доходів не менше прожиткового мінімуму та підвищення рівня допомоги на дітей малозабезпечених сімей;

- сімейний затишок – дітям-сиротам та дітям, які залишаються без батьківського піклування;

- кожному інваліду – необхідний протез та крісло колісне;

- запровадження окремої державної підтримки сімей, які виховують дітей, хворих на дитячий церебральний параліч;

- психічно хворим – сімейний затишок;

- попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім’ях з дітьми, та надання своєчасної допомоги – основне завдання органів влади.

Практично всі завдання виконані. На Загальних зборах Асоціації розглядалися такі питання та приймалися рішення щодо активізації робот членів Асоціації з реалізації соціальних ініціатив.

Розширення міжрегіонального співробітництва

Пріоритетним напрямком діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області є розвиток міжмуніципального міжрегіонального співробітництва.

На Загальних зборах Асоціації, які відбулися 17 серпня 2012 року у м. Мерефа, були прийняті доповнення до плану роботи Асоціації, які передбачають проведення низки заходів щодо розвитку міжмуніципального міжрегіонального співробітництва.

Службою радників президента Асоціації, виконавчою дирекцією Асоціації, представниками органів місцевого самоврядування Харківської області у 2012 році відпрацьовувалися наступні різновиди міжмуніципального співробітництва:

Створення Регіонів міжмуніципального співробітництва «Сіверський Донець» та «Земля Слобожанська» у формі багатосторонніх угод між органами місцевого самоврядування Харківської області.

На підставі направленого листа до Чугуївської міської ради у вересні 2012 року у м. Харкові була проведена робоча нарада з питань створення Регіону міжмуніципального співробітництва «Сіверський Донець».

Чугуївська міська рада дала згоду на учать у організаційній роботі щодо створення цього формату міжмуніципального співробітництва.

На загальних зборах Асоціації, які відбулися в м. Харкові 23 листопада 2012 року, були роздані інформаційні листи запрошення до ОМС Харківської області з питань їх участі у діяльності Регіону міжмуніципального співробітництва «Сіверський Донець».

Перший заступник голови Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в України Тертишна О.А., яка брала участь у загальних зборах Асоціації, на початку свого виступу дала позитивну оцінку щодо Харківських ініціатив створення нового формату міжмуніципального співробітництва.

В наступний час з представниками Чугуївської міської ради готується проведення у лютому 2013 року першого засідання учасників Регіону міжмуніципального співробітництва «Сіверський Донець» - представників ОМС Харківської області, щодо розгляду нового формату участі ОМС Харківської області у питаннях екологічного оздоровлення водного басейну р. Сіверський Донець.

Проводяться перемовини щодо встановлення партнерських контактів між представниками регіону «Сентропе», до складу якого входять представники ОМС прикордонних регіонів Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, та учасниками регіону міжмуніципального співробітництва «Сіверський Донець».

Розвиток транскордонної платформи міжмуніципального співробітництва Харківської та Бєлгородської областей.

Асоціація ініціювала створення нового формату прикордонного міжмуніципального співробітництва в рамках діяльності єврорегіону «Слобожанщина» за участю керівників ОМС дванадцяти прикордонних районів Харківської та Бєлгородської областей.

Асоціацією розроблені необхідні документи щодо проведення Круглого столу з питань розвитку міжмуніципального прикордонного співробітництва та участі органів місцевого самоврядування прикордонних районів Харківської та Бєлгородської областей у діяльності єврорегіону «Слобожанщина» та направлені на розгляд Асоціації «Рада муніципальних утворень Бєлгородської області».

Асоціація «Рада муніципальних утворень Бєлгородської області» провела відповідну організаційну роботу з керівниками прикордонних ОМС Бєлгородської області та направила на адресу Асоціації підтвердження щодо участі у запланованому заході.

Провести захід планується у січні – лютому 2013 року у Дергачівському районі м. Харківської області.

Розпочато перемовини щодо встановлення партнерських контактів між представниками єврорегіону «Єврегио», до складу якого входять представники ОМС прикордонних регіонів Німеччини та Нідерландів та учасниками транскордонної платформи міжмуніципального співробітництва Харківської та Бєлгородської областей.

Розвиток міжрегіонального співробітництва між органами місцевого самоврядування Харківської області та регіонів України.

Співробітництво з Львівською обласною радою.

10 жовтня 2012 року під час проведення відео-, інтернет-конференції «Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування України: сучасний стан, шляхи розвитку та вдосконалення» укладено Угоду про співробітництво між Харківською та Львівською обласними радами.

Ця угода відкриває перспективи розвитку співпраці між обласними радами Східної та Західної України.

Підготовлено та направлено спільне звернення щодо співфінансування проектів транскордонного співробітництва від голови Харківської та Львівської обласних рад до КМУ.

В рамках виконання угоди було створено п’ять секцій з метою підготовки плану роботи між Харківською та Львівською обласними радами.

З представниками секцій з Харківської сторони узгоджено провести у січні–лютому засідання 5 секцій, на яких будуть підготовлені пропозиції щодо плану роботи в рамках укладеної угоди.

В рамках виконання положень укладеної угоди спільно з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Еврорегіон Карпати – Україна» у партнерстві з Асоціацією «Єврорегіон Карпати - Польща», Товариством для розвитку і промоції Карпат «Про Карпатія», Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон Буг (Хелм, Республіка Польща), Регіональним центром транскордонного співробітництва єврорегіон «Дністер» (Вінниця) розроблено три проекти:

- “Інвестуй у прикордоння – підвищення інвестиційної привабливості міст української частини Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Слобожанщина»”;

- «Польські добрі практики для розвитку українських малих та середніх підприємств гастрономічної галузі»;

- «Зміцнення потенціалу органів місцевого самоврядування як чинник розвитку транскордонної співпраці в Україні».

Три проекти подано у рамках оголошеного Міністерством закордонних справ Республіки Польща конкурсу проектів «ПОЛЬСЬКА ДОПОМОГА РОЗВИТКУ 2013».

Співробітництво з Луганською обласною радою.

На адресу Луганської обласної ради були направленні пропозиції щодо активізації міжрегіонального співробітництва з Луганською обласною радою в рамках укладеної чотирьохсторонньої угоди про співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Луганською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною радою.

З представниками Луганської обласної ради узгоджується план спільної роботи на 2013 рік згідно з наданими Харковом пропозиціями.

Співробітництво з Вінницькою обласною радою.

Вінницька область є одним із впливових українських центрів розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Єврорегіон «Дністер», який створено за участю Вінницької обласної ради, - єдиний єврорегіон, що має постійне представництво (штаб - квартиру) в Брюсселі та ефективну стратегію багатовекторного міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

З метою втілення практичного досвіду розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва Вінницької обласної ради у діяльність Харківської обласної ради та Асоціації, були встановлені контакти з Регіональним центром транскордонного співробітництва єврорегіон «Дністер» (Вінниця).

Голова Вінницької обласної ради та директор Регіонального центру транскордонного співробітництва єврорегіон «Дністер» (Вінниця) виявили бажання встановити партнерські стосунки з Харківською обласною радою та Асоціацією з питань розвитку міжрегіональної співпраці та укласти відповідну угоду між Вінницькою та Харківською обласними радами.

Міжнародне співробітництво.

Було укладено Угоду з Асоціацією міст штату Вашингтон, що передбачає розвиток співробітництва з органами місцевого самоврядування США.

Конкурси, проекти та гранти,

спрямовані на розвиток місцевого самоврядування

Асоціацією приділяється значна увага залученню місцевих рад до конкурсів, проектів та грантів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

У 2012 році Асоціація надавала консультації, проводила навчання з наступних конкурсів, проектів, грантів:

- проект ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

- Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

- конкурси Міжнародного фонду «Відродження»;

- значну увагу приділено інформуванню щодо проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє».

Також, Асоціацією вперше засновано обласний конкурс для дітей та молоді «Місцеве самоврядування — це ми!». У 2012 році в конкурсі взяли участь 218 школярів та більш ніж 150 студентів із 23 вузів Харківської області.

На сайті Асоціації створено окремий розділ «Програми, конкурси, гранти», де зібрана інформація, необхідна всім тим, хто бажає взяти в них участь.

Навчання, семінари

З метою надання методичної допомоги працівникам місцевих рад області рішенням Правління Асоціації було від 31 січня 2012 року затверджено план проведення навчальних семінарів з працівниками місцевих рад області у 2012 році.

Відповідно до цього плану було проведено наступні навчання (4 заходу).

Навчальний семінар «Організаційне забезпечення участі територіальних громад у проектах, програмах, грантах (у т.ч. міжнародних), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування».

21 лютого 2012 року, м. Харків, Будинок рад.

Метою проведення даного семінару є підвищення рівня обізнаності представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій або органів самоорганізації населення, ініціативних груп громадян тощо, які беруть участь або мають намір брати участь у реалізації різних програм, проектів, грантів.

Участь у заході взяли перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації Микола Тітов, перший заступник голови Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Олена Тертишна, представник дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Василина Ісакова, координатор проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-2» Галина Чала, віце-президент Асоціації Людмила Немикіна, президент Благодійного фонду «Громадські ініціативи», офіційний партнер ПрАТ «Філіп Морріс Україна» у реалізації соціальних проектів Наталія Качанова, директор зі стратегічних комунікацій та зв’язків з громадськістю Міжнародного фонду «Відродження» Станіслав Лячинський.

Голови районних рад та міські голови міст обласного значення.

Загалом у семінарі взяли участь більше 250 осіб.

На семінарі розглянуті питання щодо результатів проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2011 році, методології підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу, другої фази міжнародного проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ходу проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє».

Також учасники семінару обговорили можливості участі органів місцевого самоврядування у міжнародних грантових програмах в Україні, ознайомилися з грантовими конкурсами Міжнародного фонду «Відродження».

Навчальний семінар «Практичні питання бухгалтерського обліку та звітності місцевих рад. Огляд податкового та бюджетного законодавства».

26 червня 2012 року, м. Харків, Держпром.

У семінарі взяли участь 75 працівників фінансових та бухгалтерських структурних підрозділів районних, міських, селищних рад області.

Семінар пройшов під головуванням першого віце-президента – виконавчого директора Асоціації Миколи Тітова та віце-президента Асоціації Людмили Немикіної.

Про надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб інформувала учасників Інна Калюжна, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби у Харківській області.

Актуальні питання справляння плати за землю слухачі семінару обговорили за участю Надії Мєщерякової, головного державного податкового ревізору-інспектору відділу місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби у Харківській області.

Про типові порушення бюджетного законодавства, які виявляються під час ревізії виконання місцевих бюджетів, та заходи впливу на них інформувала Лідія Мажара, заступник начальника відділу інспектування органів державної влади Контрольно-ревізійного управління в Харківській області.

З питань формування дохідної частини місцевих бюджетів у 2012 році, проблеми та резерви наповнення доповів Олександр Прощай. начальник управління доходів Головного фінансового управління облдержадміністрації.

Наталія Дузь, заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації інформувала з питань «Особливості формування видаткової частини місцевих бюджетів у 2012 році» та «Запровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів – етапи впровадження».

Багато обговорень викликала тема казначейського обслуговування місцевих бюджетів, з якої доповідала Віра Костенко, начальник управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевого бюджету ГУДКСУ у Харківській області.

Щодо витрат на службові відрядження розповіла Людмила Бєляєва, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка.

Семінар «Профілактика проявів корупції в органах місцевого самоврядування та запобігання порушень фінансового законодавства».

17 серпня 2012 року, м. Мерефа Харківського району.

Учасники розглянули питання про стан реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки та виконання доручення Президента України Віктора Януковича, за результатами засідання Ради регіонів від 24 травня 2012 року, щодо зменшення тиску правоохоронних і контролюючих органів на бізнес, представників органів місцевого самоврядування та інститути громадського суспільства.

У роботі семінару взяли участь: Артем Степанов - начальник слідчого управління прокуратури Харківської області, Тетяна Струкова - радник голови Регіонального антикорупційного центру при Асоціації, співробітник Управління Служби безпеки України в Харківській області, Олександр Марголін - в.о. заступника начальника відділу боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВС України в Харківської області, Олег Михайлов - радник президента Асоціації з правових питань.

Також, учасники розглянули проблемні питання органів місцевого самоврядування у фінансовій сфері та запобігання порушень фінансового законодавства, з якого інформувала Лідія Маджара - заступник начальника відділу інспектування органів державної влади Державної фінансової інспекції в Харківській області.

За результатами семінару нами підготовлено Рекомендації, які розміщено на сайті Асоціації.

Навчальний семінар-практикум «Сприяння органів місцевого самоврядування проведенню виборів у Харківській області»

25 вересня 2012 року, м. Харків, Держпром.

Семінар організовано для заступників голів районних рад, заступників міських голів міст обласного значення та юрисконсультів цих рад (понад 70 осіб).

Навчання пройшли під головуванням першого заступника голови обласної ради Олени Олешко та першого віце-президента – виконавчого директора Асоціації Миколи Тітова.

З питань фінансового забезпечення проведення виборів слухачів семінару інформували Наталія Каплуновська – заступник начальника Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації та Тетяна Теньтюк – начальник управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.

Про аспекти організаційного та матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць у період підготовки та проведення парламентських виборів в Україні у 2012 році інформували Володимир Свєтличний – заступник керівника апарату Харківської обласної державної адміністрації та Олександр Євсєєв – начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Харківської обласної державної адміністрації.

Про практичні аспекти проведення виборів до органів місцевого самоврядування Харківської області інформував Олександр Русанов – голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії.

Щодо порядку оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів місцевого самоврядування у ході виборчого процесу доповіла Віра Козіна – головний редактор газети «Місцеве самоврядування».

Про вимоги чинного законодавства України щодо проведення парламентських виборів у 2012 році поінформував слухачів семінару Олег Михайлов – радних президента Асоціації з правових питань.

Науково-методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Харківської області

Виконавчою дирекцію здійснюється систематична публікація на сайті Асоціації роз’яснень до нових законодавчих актів України.

За результатами проведення семінарів, круглих столів інших заходів розробляються відповідні рекомендації та резолюції.

Між Асоціацією та НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України підписано договір на виконання дослідницьких робіт у сфері розвитку місцевого самоврядування, яким передбачені наступні напрямки:

- вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні;

- імплементація принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні;

- концепція проекту Закону України «Про внесення змін до Розділу XI Конституції України»;

- зроблено науково-консультативний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення»»;

- та інше.

Надання консультацій, інформаційної,

правової допомоги членам Асоціації

Відповідно до пунктів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування на 2012-2016 роки» виконавчою дирекцією Асоціації створено «Гарячу телефонну лінію». На головній сторінці сайту Асоціації є відповідний розділ із зазначеним телефонним номером та складом радників президента Асоціації, які надають інформаційну допомогу.

Виконавчою дирекцією та службою радників президента Асоціації ведеться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота на запити та звернення членів Асоціації.

У 2012 році відповідно до звернень, роз’яснення надавалися щодо земельних відносин, стосовно проведення спеціальної перевірки претендентів на посади у виконавчих апаратах рад.

Надавалися консультації та допомога в роботі з управлінням Держказначейства в Харківський області з питань оплати видатків місцевих рад; розподілу додаткової дотації з Держбюджету на заробітну платню працівникам органів місцевого самоврядування; інших фінансових та правових питань.

Асоціацією спільно з юридичними відділом обласної ради, як вже зазначалося, готуються та публікуються на сайті Асоціації огляди законодавства України, що стосується роботи органів місцевого самоврядування. Матеріали у відповідному розділі сайту були переглянуті користувачами близько 1 000 разів, що свідчить про необхідність проведення такої роботи і у майбутньому.

Запобігання корупції

На виконання доручень Президента Асоціації та пропозицій, схвалених зборами членів Асоціації у 2011 році, була розроблена програма дій з протидії корупційним зловживанням у сфері місцевого самоврядування на 2012 рік.

На звернення членів Асоціації відпрацьовано та надана допомога за 67 усними запитами.

Підготовлені позовні заяви до адміністративних, господарських та місцевих судів з питань захисту посадових осіб місцевого самоврядування у кількості 23 зразків.

Службою радників та Антикорупційним центром взято участь у 6 виїзних семінарах з питань актуального законодавства в осередках Асоціації.

Розроблені методичні рекомендації до вказаних семінарів, копії яких надавались прокуратурі, фінансовій інспекції (КРУ) та іншим зацікавленим органам обласного рівня.

Створена система комплексної правової підтримки для членів Асоціації з використанням принципів оперативної підтримки адвокатським захистом за індивідуальними угодами для членів Асоціації, комплексної системної роботи юристів антикорупційного центру за зверненнями посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Проведені 6 робочих зустрічей з керівництвом фінансової інспекції (КРУ) з питань врегулювання юридичних колізій в бюджетному законодавстві.

Найбільш актуальними проблемами у 2012 році, як і у 2011, були:

- питання антикорупційного законодавства, їх протиріччя та свавілля правоохоронців в застосуванні цих норм до сільських, селищних та районних голів органів місцевого самоврядування;

- питання земельного законодавства, особливо з урахуванням повноважень місцевого самоврядування та відповідальності з вирішення земельних питань;

- питання законності дій посадових осіб органів місцевого самоврядування, особливо в частині оформлення письмових документів (рішень, листів, розпоряджень тощо).

Вивчення, узагальнення та запровадження в практику роботи органів місцевого самоврядування області

вітчизняного та зарубіжного досвіду

Члени Асоціації або представники виконавчої дирекції Асоціації брали участь у наступних заходах, які дозволили обмінятися позитивним досвідом роботи органів місцевого самоврядування:

12 березня 2012 року - офіційна делегації Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області побувала у колег у м. Бєлгород.

10 жовтня 2012 року, як вже відмічалося, відбулося проведення відео-, інтернет–конференції між Харківською та Львівською обласними радами.

Протягом року здійснювалася активна участь членів Асоціації у заходах всеукраїнських асоціацій.

Сприяє активізації роботи в цьому напрямку створений окремий розділ на сайті Асоціації «Найкращій досвід», в якому вже розміщено статті про найкращий досвід Дергачівського, Борівського районів та міста Мерефа.

Для вивчення досвіду на окремі заходи запрошувалися представники Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», проекту USAID «Агроінвест», проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-2», благодійного фонду «Громадські ініціативи», дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Спорт, дозвілля

Асоціація постійно працює над створенням умов щодо підвищення працездатності голів місцевих рад та депутатів, сприяє формуванню здорового способу життя, спілкуванню у позаробочий час (з цією метою у 2011 році було створено депутатський спортивний клуб «Білія»).

03 березня 2012 року на базі спорткомплексу у селищі Червоний Донець відбувся волейбольний матч між депутатами обласної ради та депутатами міської ради.

Пройшла товариська зустріч з волейболу між збірною командою депутатів Харківської обласної, Харківської міської рад та збірною командою Азербайджанського земляцтва і ветеранів Московського району міста Харкова.

05 березня 2012 року проведено Турнір з більярду серед команд депутатів Харківської обласної та Харківської районної рад.

12 травня 2012 року було проведено обласну Спартакіаду серед депутатів місцевих рад.

26 травня 2012 року депутати Харківської області взяли участь у другій Всеукраїнській Спартакіаді серед депутатів місцевих рад, яка пройшла в Алушті.

14 червня 2012 року було проведено другий щорічний Турнір з російського більярду серед депутатів місцевих рад регіону.

28 червня 2012 року відбувся футбольний матч серед депутатів до святкування Дня Конституції.

19-21 жовтня 2012 року у м. Луганську пройшов Міжнародний командний турнір з більярдного спорту серед депутатів та працівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Також, Асоціація брала участь у проведенні турніру з більярду серед депутатів міських рад, парних змаганнях з тенісу між депутатами Харківської обласної і міської рад та спортсменами на візках та інших турнірах та змаганнях.

Висвітлення діяльності Асоціації та її членів

у засобах масової інформації

Керівництво Асоціації та її члени систематично публікують статті у газетах та журналах Харківської області про діяльність органів місцевого самоврядування та Асоціації у цілому. У 2012 році було опубліковано низку статей у газетах «Слобідський край», «Місцеве самоврядування», «Время», «Вечерний Харьков», «Время Регионов», Бєлгородській газеті «Муниципальное обозрение», районних газетах.

Висвітлення діяльності ведеться у вигляді інтерв’ю, прямих ліній, обзорів. Стала систематичною участь у передачі «Лабіринт» на обласному телебаченні, у програмі «Рада - онлайн», радіопередачі «Час обласної ради» на обласному радіоканалі, виступаємо на радіоканалі «Ера» тощо.

Практично щоденно відбувається розміщення статей, новин про роботу Асоціації на сайтах Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, обласної ради та сайті Харківської обласної Асоціації.

Тільки на сайті Асоціації з початку року опубліковано понад 300 новин, тобто більше однієї щоденно, і це без урахування спеціальних статей чи роз’яснень, що систематично з’являються на сторінках сайту.

До обласної ради надійшло повідомлення від громадянина з подякою за оперативну та якісну роботу фахівців, відповідальних за роботу сайту Асоціації.

Станом на 01 січня 2013 року веб-сайт Асоціації зафіксовано 18 579 відвідувачів з України, Російської Федерації, США, Польщі, Казахстану, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Нідерландів та інших держав світу.

ЗАЛУЧЕННЯ НАУКОВЦІВ,

ПРЕДСТАВНИКІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,

ДО УЧАСТІ У ЗАХОДАХ

До участі у заходах Асоціацією запрошувалися представники:

- Головного управління державної казначейської служби України в Харківський області;

- Контрольно-ревізійного управління в Харківській області;

- Державної податкової служби у Харківській області;

- Державної фінансової інспекції в Харківській області;

- Департаменту фінансів облдержадміністрації;

- апарату Харківської обласної державної адміністрації;

- Обласної територіальної виборчої комісії;

- Прокуратури Харківської області;

- Управління Служби безпеки України в Харківській області;

- УБОЗ ГУМВС України в Харківській області;

- Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка;

- Харківського національного економічного університету;

- Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;

- газети «Місцеве самоврядування»;

- Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»;

- проекту USAID «Агроінвест».

Виконавча дирекція Асоціації

 

Члени Асоціації

Харківська обласна рада

Балаклійська районна рада Барвінківська районна рада Близнюківська районна рада Богодухівська районна рада Борівська районна рада Валківська районна рада Великобурлуцька районна рада Вовчанська районна рада Дворічанська районна рада Дергачівська районна рада Зачепилівська районна рада Зміївська районна рада Золочівська районна рада Ізюмська районна рада Кегичівська районна рада Коломацька районна рада Красноградська районна рада Краснокутська районна рада Куп'янська районна рада Лозівська районна рада Нововодолазька районна рада Первомайська районна рада Печенізька районна рада Сахновщинська районна рада Харківська районна рада Чугуївська районна рада Шевченківська районна рада

Ізюмська міська рада Куп’янська міська рада Лозівська міська рада Люботинська міська рада Первомайська міська рада Чугуївська міська рада

 

У складі Асоціації об’єдналися 432 рад різного рівня, що складає 98,2% від загальної кількості місцевих рад Харківської області, у тому числі 12 об’єднаних територіальних громад