Облік і звітність: теоретичні та практичні аспекти (посібник)

PDFДрукe-mail

Експерти підготували посібник для розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів.

На сьогодні в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (далі - IPSAS) шляхом запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - НП(С)БОДС), розроблених на основі IPSAS.

Згідно із вимогами вітчизняного законодавства, розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів мають вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність відповідно до НП(С)БОДС.

В рамках реалізації Проєкту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» (далі - проєкт LOGICA), який фінансується Європейським Союзом, підготовлено Практичний посібник для розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів «Облік і звітність: теоретичні та практичні аспекти», який допоможе їм у виконанні поставлених завдань.

У Посібнику розкрито актуальну інформацію про:

  • визначення облікової політики та організацію бухгалтерського обліку розпорядників коштів місцевих бюджетів;
  • застосування національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БОДС), плану рахунків та інших нормативно-правових актів з питань обліку і звітності.

Також експерти надають відповіді на злободенні запитання:

  1. Як розпоряднику бюджетних коштів місцевих бюджетів визначити облікову політику та організувати бухгалтерський облік?
  2. Що є об'єктом основних засобів?
  3. Чи існують варіанти оцінки запасів при їх вибутті?
  4. Як класифікуються у бухгалтерському обліку доходи і витрати?
  5. Який склад фінансової та бюджетної звітності?
  6. Крім того, у Практичному посібнику систематизовано глосарій термінів, що вживаються у бухгалтерському обліку та звітності в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

Джерело