Стало відомо, в яких ОТГ Харківщини більше отримують доходів, витрачаються на своїх мешканців та вкладають у капітальне будівництво

PDFДрукe-mail

На підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International провели оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності об’єднаних громад за 2019 рік.

Для більш комплексної і всебічної оцінки розширено перелік показників, за якими проводили оцінку. За 2019 рік оцінювання проведено за вісьмома індикаторами:

 1.  доходи загального фонду на одного мешканця;
 2. видатки загального фонду на одного мешканця;
 3. видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця;
 4. капітальні видатки на одного мешканця;
 5. рівень дотаційності бюджетів;
 6. співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ;
 7. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету;
 8. питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків.

Зокрема, проаналізовано окремі показники виконання місцевих бюджетів 17 ОТГ Харківської області за 2019 рік.

Так, найбільші значення по доходам загального фонду на 1-го мешканця – показника, який характеризує фінансовий потенціал, тобто спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, що генеруються на її території, досягнуті у Наталинській та Старовірівській об’єднаних територіальних громадах. Цей показник склав 18 667,5 та 16 475 грн відповідно. Найменші суми по Мерефянській та Циркунівській ОТГ (3 271 та 3 414,3 грн).

За видатками загального фонду на одного мешканця, розрахованого як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців ОТГ, лідируючі позиції у Старовірівської громади – 11 067,3 грн та Наталинської – 10 193,2 грн, тоді як цей показник для Пісочинської ОТГ дорівнює 4 472,6 грн, для Циркунівської – 4 879,3 грн.

Також ці громади за капітальними видатками, що визначені як співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету до кількості мешканців відповідної ОТГ, мають високі показники, а саме: Наталинська – 9 061,3 грн та Старовірівська – 6 490,4 грн, Великобурлуцька – 916,1 грн.

Питома вага суми заробітної плати у видатках загального фонду розрахована як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. За цим критерієм 40,7 відсотків – показник Лозівської ОТГ, тоді як у Зачепилівській та Оскільській ОТГ ро 72,3 відсотки.

Дані свідчать про наявність диференціації у ресурсному забезпеченні громад, що відповідним чином відображається на якості та обсягах публічних послуг, які отримують громадяни на різних територіях. Своєю чергою, кінцевою метою децентралізації та головним завданням державної економічної та соціальної політики повинно бути сприяння у підвищенні фінансового потенціалу територій, які цього потребують, та максимально можливе вирівнювання міжрегіональних фінансових диспропорцій з метою забезпечення громадян належним рівнем публічних послуг незалежно від місця їхнього проживання.

Довідково:

Для оцінювання 806 ОТГ, створених в Україні, згрупували за критерієм чисельності населення. Крім цього, міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання, для більш коректного порівняння виділили в окрему групу:

 • Група 1 – 95 ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис жителів;
 • Група 2 – 128 ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис жителів;
 • Група 3 – 268 ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис жителів;
 • Група 4 – 288 ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис жителів;
 • Група 5 – 27 ОТГ-міста обласного значення.

Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ за посиланням.

Детальна інформація у розрізі бюджетів ОТГ окремо по кожній області за посиланням.

Інформація по 17 ОТГ Харківської області за 2019 рік (додається).