Роз’яснення Міністерства юстиції України деяких положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

PDFДрукe-mail

Українська асоціація районних та обласних рад звернулась до Міністерства юстиції України з проханням надати роз’яснення деяких положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме:

Які категорії посадових осіб місцевого самоврядування повинні оприлюднювати свої декларації в засобах масової інформації?
Чи є законним оприлюднення відомостей про членів сім’ї декларанта без їх згоди на це?
Чи є законним оприлюднення в засобах масової інформації конфіденційних даних декларанта, зокрема адреси проживання, ідентифікаційного коду та іншого що не пов’язано з його майновим та фінансовим станом?
Чи необхідне оприлюднення в повному обсязі відомостей  з декларації шляхом сканування всіх шести розділів розміщених на 9 аркушах, якщо певні розділи не містять жодної інформації? (газетні площі)
Чи можна зробити лише витяг з декларації (ту частину яка містить відповідні відомості про фінансовий та майновий стан декларанта) та його оприлюднити в засобах масової інформації.
Чи можна лише на офіційному сайті установи розмістити декларації, а в засобах масової інформації подати відомості про місце розташування відповідних декларацій для ознайомлення?
Куди депутат місцевої ради має подавати декларацію у разі якщо він є самозайнятою особою та не працює в раді на постійній основі?
До якого саме видання мають бути передані відповідні відомості? Оскільки більшість органів місцевого самоврядування не мають власних офіційних друкованих видань.
Чиїми обов’язками є передача цих відомостей до відповідних друкованих видань?

У свою чергу Міністерство юстиції повідомило наступне:

Міністерство юстиції розглянуло лист Української асоціації районних та обласних рад від 11 квітня 2012 року № 01-32/78 та повідомляє.

Міністерство юстиції е центральним органом виконавчої влади, що діє відповідно до Конституції, законів України та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395. Відповідно до зазначених актів Міністерство юстиції організовує (розгляд звернень та надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.

У свою чергу щодо спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, повноваження якого Указом Президента від 05 жовтня 2011 № 964/2011 покладено на Міністерство юстиції тимчасово, відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі — Закон) зазначаємо, що Міністерство юстиції виконує дві функції: координує реалізацію органами виконавчої влади антикорупційної стратегії (стаття 5 Закону) та щороку не пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції (стаття 19 цього Закону). Відтак надання роз’яснень антикорупційного законодавства виходить за межі повноважень Міністерства юстиції.

Разом з тим в порядку інформування зазначаємо, що згідно з частиною другою статті 12 Закону оприлюдненню протягом 30 днів з дня подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування підлягають відомості, зокрема, керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників за формою, що додається до цього Закону.

При цьому Закон не передбачає необхідності отримання згоди на оприлюднення декларації.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік встановлена Законом та заповнюється з урахуванням примітки до неї.

Особи, декларації яких підлягають оприлюдненню, мають дотримуватись вимог, визначених пунктом 7 примітки до форми Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, що додається до Закону, згідно з якою інформацією з обмеженим доступом, яка не підлягає оприлюдненню, є відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 та 23-34.

Щодо надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік депутатами місцевих рад повідомляємо.

Депутати місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді, повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.

Депутати місцевих рад, які працюють в раді на постійній основі, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або апаратів їх виконавчих комітетів.

Якщо депутатами є самозайняті особи, то вони також повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.

Звертаємо увагу на те, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, а мають лигає роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють жодних правових норм.

Заступник Міністра — керівник апарату                                                                         А.Ю. Сєдов

 

Джерело

Члени Асоціації

Карта-схема територіальних громад та районів Харківської області.    

 За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.

У складі Асоціації об’єдналися 53 громади, 7 районних рад та Харківська обласна рада, що складає 95,3% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...