Інформація ПАТ «Харківгаз» на запитання голів місцевих рад щодо постачання газу та оплати за спожиті послуги

PDFДрукe-mail

При підготовці та проведенні Загальних зборів Асоціації, які відбулися 2 серпня 2017 року, Виконавча дирекція Асоціації узагальнила проблемні питання, які надійшли від голів місцевих рад.

Фахівці ПАТ «Харківгаз» підготували відповідні роз’яснення.

Нарахування з авансуванням (планові показники)

Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі визначені розділом IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 №2494.

Відповідно до п.4 глави 4 вищевказаного розділу побутові споживачі зобов’язані щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п'яти діб (до 05 числа включно) надавати їх ПАТ «Харківгаз» засобом телефонного зв'язку за номерами (057) 766-21-04 та (067) 011-31-04;  через особистий кабінет на сайті https://104.uа/ або шляхом відправлення SМS-повідомлення на короткий номер 7-104 у форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пробіл, показання лічильника газу (до 5 цифр).

У разі неотримання ПАТ «Харківгаз» до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу об'єм розподілу та споживання природного газу по об'єкту споживача за попередній місяць визначається на рівні планового місячного об'єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання побутового споживача, з урахуванням вимог Кодексу.

Звертаємо увагу, що заборгованість, яка виникла внаслідок визначення планових об'ємів споживання природного газу, не підлягає обов'язковій оплаті. Споживач у разі незгоди з визначеним плановим об'ємом споживання природного газу за звітний місяць, має змогу самостійно відобразити зафіксовані ним показання лічильника газу та суму до сплати у передбаченому в рахунку віконці.

Якщо за підсумками наступного місяця споживач своєчасно надасть покази лічильника газу, формування об'єму розподілу та споживання природного газу за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показань.

Крім того, ПАТ «Харківгаз» один раз на шість місяців здійснює контрольне зняття показань лічильника газу у споживачів та формує об'єми спожитого природного газу за розрахунковий місяць, в якому здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань.

Складність переходу на індивідуальне опалення (заміна підвідного газопроводу)

Влаштування газового обладнання для поквартирного (індивідуального) опалення та гарячого водопостачання в багатоповерхових житлових будинках, станом на сьогоднішній день, повинно виконуватись у відповідності до «Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання» (надалі - «Порядок»), затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №169 від 06.11.2007р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2007р. за № 1320/14587.

Для вирішення питання, щодо відключення багатоквартирних будинків населеного пункту від мереж централізованого теплопостачання та постачання гарячої води та переводу на індивідуальне газове опалення, дане питання повинно бути розглянуто на засіданні постійно-діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП (далі - Комісія), яка створюється при органі місцевого самоврядування та виносить відповідні рішення з вищезазначеного питання. Саме Комісія приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО та ГВП, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. При цьому обов'язково повинні враховуватись технічні можливості існуючих мереж газопостачання (або електропостачання) даного населеного пункту. Для вирішення питання відключення житлового будинку від мережі ЦО та ГВП його власник повинен звернутися до постійно-діючої міжвідомчої комісії, яка створена рішенням органу місцевого самоврядування або місцевого органу виконавчої влади, з письмовою заявою щодо відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник (власники) будинку зазначає причини відключення. До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку

Існуючі вуличні газові мережі по території населеного пункту (м.Барвінкове) та існуючі внутрішньобудинкові газові мережі багатоквартирних житлових будинків не були розраховані на додаткові обсяги подачі газу. Для підтвердження можливості додаткової подачі газу по існуючим газовим мережам Замовнику (орган місцевого самоврядування, або за його рішенням інша юридична чи фізична особа), необхідно звернутись до ПАТ «Харківгаз» для отримання технічних умов на коригування схеми газопостачання населеного пункту. Саме після виконання робіт з коригування схеми газопостачання населеного пункту (виконання гідравлічних розрахунків існуючих вуличних газових мереж) можливо буде визначити чи є необхідність виконання робіт з реконструкції існуючих газових мереж населеного пункту з метою забезпечення подачі додаткової кількості газу. Разом з цим, звертаємо Вашу увагу на те, що зміна системи централізованого теплопостачання будинку на індивідуальне потребує виконання як проектних, так і будівельно-монтажних робіт по реконструкції внутрішньобудинкової системи газопостачання для можливості забезпечення безперебійного та стабільного газопостачання всього будинку.

Безумовно, всі витрати пов'язані зі змінами системи теплозабезпечення багатоквартирного будинку повинні нести місцеві органи самоврядування або власники таких будинків, а не окремі мешканці цих будинків.

Виходячи з вищевикладеного, та на підставі вимог «Порядку», для можливості улаштування у окремій квартирі індивідуального газового опалення, спочатку необхідно: скоригувати схему газопостачання населеного пункту з урахуванням додаткових обсягів природного газу, потім (у разі необхідності - згідно проектних рішень по скоригованій схемі газопостачання) запроектувати та виконати будівництво посилюючих газопроводів та реконструкцію внутрішньобудинкової системи газопостачання окремого будинку (також у разі необхідності на підставі окремого проекту та гідравлічного розрахунку газових мереж будинку) для можливості забезпечення безперебійного та стабільного газопостачання всього будинку. Після чого мешканці багатоквартирного житлового будинку зможуть звернутись до відповідного відділення ПАТ «Харківгаз» для отримання окремих технічних умов на улаштування індивідуального газового опалення в кожній квартирі або будинку

Загально-будинкові лічильники газу

Особливості встановлення лічильників газу споживачам визначаються Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (надалі – Закон)

Статтею 3 даного Закону передбачено, що фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:

коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

коштів відповідного бюджету;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Частиною першою статті б вказаного Закону визначено, що суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується, зокрема, тільки для приготування їжі - до 01.01.2018.

Тому газорозподільні підприємства зобов'язані в термін до 01.01.2018 для зазначеної групи населення забезпечити встановлення лічильників газу, як індивідуальних так і загальнобудинкових, що забезпечить 100% облік спожитого природного газу населенням.

Ініціювати встановлення будинкового вузла обліку на багатоквартирний будинок, групу багатоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник такого будинку, так і оператор газорозподільної системи. Встановлення будинкового вузла обліку здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 30.09.2015 №2494 (надалі - Кодекс), за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку. Загальнобудинкові лічильники газу встановлюються ПАТ «Харківгаз», силами підрядних організацій, згідно з переліком об'єктів, визначеним Інвестиційною програмою Товариства, затвердженою НКРЕКП.

Встановлення індивідуальних лічильників газу за рахунок коштів Товариства в окремих квартирах таких будинків не передбачено.

Слід зауважити, що у випадку відмови від встановлення за рахунок і за ініціативою Оператора ГРМ загальнобудинкового вузла обліку природного газу Оператор ГРМ має право згідно з п.п.4 п.1 глави 7 розділу VI Кодексу припинити газопостачання, або у відповідності до вимог п.З глави 4 розділу IX Кодексу змінити режим нарахування об'ємів природного газу побутовим споживачам, що проживають у такому будинку і не забезпечені індивідуальними лічильниками природного газу, з визначенням фактичного об'єму спожитого природного газу по відповідному побутовому споживачу за граничним об'ємом споживання природного газу населенням у разі порушення ним вимог Кодексу.

Порядок проведення розрахунків між постачальниками, операторами газорозподільних систем та споживачами природного газу у разі використання загальнобудинкових вузлів обліку природного газу визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 46 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 620».

Після введення в експлуатацію обсяги природного газу, спожитого мешканцями вказаного будинку, згідно з показаннями будинкового вузла обліку, визначатимуться:

для споживачів, що мають індивідуальні лічильники газу, - за показаннями таких лічильників;

для споживачів, що не мають квартирних лічильників газу, - за показаннями будинкового вузла обліку, з яких виключаються сумарні показання квартирних лічильників газу, встановлених у цієї групи споживачів, з подальшим розподілом такої різниці оператором газорозподільної системи між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні.

У разі незгоди власника квартири розраховуватися за спожитий газ за показаннями будинкового вузла обліку він може встановити лічильник газу окремо на свою квартиру за власні кошти.

ПАТ «Харківгаз» не виконує роботи з встановлення побутових газових лічильників.

Послуги спеціалізованих організацій щодо виконання робіт з встановлення побутових газових лічильників є платними, вартість яких визначається самими організаціями, тому абоненти мають право самостійно обрати будь-яку організацію, яка має відповідну ліцензію, для виконання вищевказаних робіт

Якість «блакитного палива».

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснює транспортування природного газу для споживачів України від різних постачальників газу.

При прийманні природного газу до магістральних газопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснюється перевірку його якості. При цьому ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснює лише транспортування природного газу, що поставляється до магістральних газопроводів, та не має технічної можливості погіршувати або змінювати його якість.

Контроль якості природного газу (у тому числі визначення його компонентного складу та теплоти згоряння), який передається до газорозподільних мереж ПАТ з газопостачання, проводиться 67 хіміко-аналітичними лабораторіями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Всі вони атестовані з урахуванням вимог нормативно-технічної документації, наказів та розпоряджень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, НАК «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Крім того, для визначення компонентного складу на здебільшого прикордонних та внутрішніх ГВС (ПВВГ) та ГРС І категорії та використовується 46 автоматичних потокових хроматографа, що дозволяє визначати ФХП газу в режимі реального часу.

Щоденно по системі магістральних газопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснюються сотні аналізів фізико-хімічних показників газу. Достовірність всіх видів аналізів фізико-хімічних показників газу щорічно підтверджується територіальними органами Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку під час проведення повірок, планових та позапланових перевірок.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» передає до газорозподільних мереж природний газ, який відповідає чинному стандарту «ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

При цьому середньозважена нижча теплота згоряння природного газу, що подається Споживачам України, становить більше 8200 ккал/мЗ (при нормі стандарту 7600 ккал/мЗ).

До країн Європи поставляється природний газ такої ж якості, що і для українських споживачів.

У разі сумнівів у якості природного газу Споживач має право звернутися до відповідних територіальних органів Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку для проведення позачергової перевірки якості природного газу.

Інформацію отримано з сайту: http://utg.ua/utg/business-info/yakst-gazy.html

Повірка побутових лічильників газу

Міжповірочний інтервал побутових лічильників газу вказаний в паспортах приладів обліку і становить 5 або 8 років, залежно від типу лічильника і виробника.

На період зняття лічильника газу для проведення його періодичної чи позачергової повірки та ремонту, пов'язаного з такою повіркою, газорозподільне підприємство встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

Якщо на час проведення таких робіт неможливо встановити інший лічильник, розрахунки проводяться залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

Відновлення газопостачання для бюджетних установ перед початком опалювального сезону.

Передумовою вчасного відновлення газопостачання і початку опалювального сезону для бюджетних установ є:

наявність (належним чином оформленого) «Акту готовності газового обладнання сезонної дії на опалювальний період»;

наявність планового обсягу (номінації) від газопостачальної організації;

відсутність заборгованості перед газорозподільною та газопостачальною організаціями;

відповідність вузла обліку газу та газоспоживаючого обладнання проектно-технічній документації;

наявність коштів та вчасне проведення тендерних процедур (за необхідністю)

Зміна ціни ТОВ «Харківгаз ЗБУТ» для непобутових споживачів.

Протягом 2017 року ціна реалізації природного газу ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» для непобутових споживачів становила (за 1 тис.мЗ):

Січень - 8 813,92 грн.

Лютий - 10 155,12 грн.

Березень - 9 753,12 грн.

Квітень - 8 963,92 грн.

Червень - 8 818,92 грн.

Всі зміни ціни реалізації природного газу обумовлені змінами ціни на газ на ринку природного газу, що підтверджується прейскурантом цін НАК «Нафтогаз України», інформацією НКРЕКП.

При прогнозуванні ціни на природний газ слід врахувати тенденції, що склалися протягом 2016р., а саме: спостерігалося підвищення ціни на газ в опалювальний період та зниження ціни в міжопалювальний період 2016р.

Інформацію отримано від постачальника ТОВ «Харківгаз ЗБУТ»

Кваліфіковані консультації (по телефону)

Контакт-центри для споживачів природного газу.

Оператори обслуговують запити споживачів щоденно (без вихідних) з 8:00 до 20:00.

За телефоном

Як правило, це багатоканальні лінії. Але є періоди, коли вони перевантажені:

у 10-20 числах місяця надходить багато запитань щодо розрахунків;

наприкінці місяця та у 1-5 числах - через передачу показань лічильників.

Якщо вам відразу не відповіли, не поспішайте класти слухавку. Наберіться терпіння. Швидше за все, всі оператори зайняті, проте щойно хтось з них звільнитися - підхопить ваш дзвінок.

З якими питаннями можна звертатись до контакт-центру

Звернутися до контакт-центру ви можете з будь-якою проблемою та поставити будь-яке запитання щодо газопостачання. На практиці це означає, що оператор намагатиметься допомогти вам. І якщо у нього немає готової відповіді, він з'єднає вас з фахівцем або надасть контакти профільної служби.

З якими заявками можна звернутися до контакт-центру та на які запитання оператори як правило можуть дати оперативну відповідь:

• показання лічильника;

дізнатись стан особового рахунку (борг або переплата, показання лічильників, дані щодо зарахування сплачених споживачем коштів);

консультації за розрахунками, платіжними документами (як заповнювати квитанцію);

дізнатись, чи надійшли сплачені за газ кошти;

консультації з укладання договору (підписання заяви-приєднання) чи переоформлення особового рахунку (де і яким способом це можна зробити, які потрібні документи).

Також можна залишити оператору контакт-центру відгук щодо якості обслуговування, проконсультуватись з приводу реєстрації та користування особистим кабінетом.

Оператори контакт-центру не здійснюють розрахунки (перерахунки) та не вносять зміни у особові рахунки. Вони можуть пояснити ваші

нарахування, проконсультувати, надати інформацію щодо необхідних документів і контакти служби газової компанії з відповідними повноваженнями.

Телефони контакт-центру ПАТ «Харківгаз»:

(057) 76-62-104

(067) 01-13-104

Нестабільне постачання скрапленого газу

Чугуївський район обслуговує Вовчанська дільниця ТОВ «Харківрегіонгаз». Для подання заявок на постачання скрапленого газу потрібно звертатися за телефоном: (0241) 4-23-36. На 25.07.2017 року невиконаних заявок від селищних рад Чугуївського району немає.

3 метою своєчасного та якісного забезпечення скрапленим газом в балонах мешканців Чугуївського району, підвищення контролю за використанням цього газу за призначенням (приготування їжі), враховуючи вимоги постанови КМУ №570 від 16.10.2014 року, ТОВ «Харківрегіонгаз» просить Вас, при забезпеченні скрапленим газом населення, підтримати встановлений порядок реалізації по Харківській області, а саме: реалізовувати скраплений газ на підставі оформлених замовлень від селищних (сільських) рад.

Контактна інформація (для довідок):

Телефон: (057) 751-75-76

Відсутність проектного відділу ПАТ «Харківгаз» в м. Балаклія. Вартість робіт по внесенню змін до проектно-технічної документації (самовільна заміна ГСО)

ПАТ «Харківгаз» не надає даний вид послуг, так як проектування не являється монопольним видом робіт.

Послуги спеціалізованих організацій щодо виконання даного виду робіт є платними, вартість яких визначається самими організаціями, тому абоненти мають право самостійно обрати будь-яку організацію, яка має відповідну ліцензію, для виконання таких робіт.