Звіт виконавчої дирекції про роботу Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області за 2011 рік

PDFДрукe-mail

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області у 2007 році була зареєстрована першою в Україні як обласна асоціація органів місцевого самоврядування.

Засновниками Асоціації є: Харківська обласна рада,  Балаклійська, Красноградська, Кегичівська, Валківська районні ради та Куп’янська міська рада.

Досвід роботи Асоціації був врахований при розробці Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» два роки потому.

Під час проведення зборів, як вищого керівного органу Асоціації, учасниками розглядаються та вирішуються найважливіші питання організації місцевого самоврядування регіону. Останній час, традиційними у роботі Асоціації стали  виїзні  збори, які проводяться на базі районів та міст області. Переваги такої практиці складаються у тому, що учасники мають унікальну можливість ознайомитися з практикою роботи своїх колег, обмінятися цінним досвідом.

Окрім того, у роботі зборів постійно беруть участь керівники територіальних органів міністерств та відомств України в Харківській області та управлінь Харківської обласної державної адміністрації. Як свідчить досвід Асоціації, спільна робота органів місцевого самоврядування та органів державної влади, підвищує рівень обізнаності представників територіальних громад по всім напрямам діяльності, що підвищує ефективність їх праці на благо Харківщини.


ВСТУП НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО АСОЦІАЦІЇ

За звітний період до Асоціації вступило  46 сільських рад, 3 селищних ради та 1 міська рада.
Всього у 2011 році прийнято: 50 нових членів.
Станом на 01.01.2012 року членами Асоціації є 410 рад різного рівня, що складає 84,41% від загальної кількості рад регіону:
- Харківська обласна рада;
- 27 районних рад;
- 6 міських рад міст обласного значення;
- 8 міських рад міст районного значення;
- 47 селищних рад;
- 321 сільських рад.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АСОЦІАЦІЇ


За звітний період відбулося 5 Загальних зборів Асоціації, на яких розглянуто 42 питання. Серед них питання про:

Земельні відносини:

•    Про проведення органами місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реалізації земельної  реформи та розгляд положень законопроекту «Про ринок земель»;
•    Про порядок укладання договорів оренди землі;
•    Про порядок оформлення права власності на земельні ділянки та видачу державних актів;
•    Про порядок надання земельних ділянок у власність та/або користування (в тому числі землі запасу, резерву та сільськогосподарського призначення);
•    Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів;
•    Про звернення Вінницької обласної ради щодо прийняття нової редакції Кодексу України Про надра;
•    Про земельне законодавство, земельну реформу.

Бюджетні відносини:

•    Про актуальні питання дотримання бюджетного процесу за результатами контрольних заходів, які здійснюються органами державної контрольної ревізійної служби в Харківський області;
•    Про заходи щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів у 2011 році та утворення цільових фондів як додаткового джерела наповнення  спеціального фонду місцевих бюджетів; про порядок формування та напрямки використання коштів даних цільових фондів;
•    Про передачу сільськими, селищними, міськими радами (міст районного значення) коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до відповідних районних бюджетів на спеціальні рахунки районних рад;
•    Про бюджетне законодавство України: виконання бюджету 2011 року, особливості формування бюджету 2012 року.

Соціально-економічний розвиток:

•    Про постанову КМУ від 29.11.2010 р. № 1090 "Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки";
•    Про запровадження обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад, затвердження Положення про нього  та про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки (розглядалося неодноразово);
•    Про питання звільнення забудовників від відрахувань на соціально-економічний розвиток у 2011 році.

Охорону здоров’я, спорт, дозвілля:

•    Про хід підготовки до літньої оздоровчої кампанії дітей шкільного віку Харківської області у 2011 році;
•    Про участь у Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення) рад, присвяченій 20-й річниці незалежності України;
•    Про результати турніру з більярду серед депутатів місцевих рад на Кубок Президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, присвяченого Дню області.

Екологію:

•    Про формування, збереження та використання екологічного фонду місцевих рад;
•    Про використання фонду охорони навколишнього природного середовища.

Організацію місцевого самоврядування:

•    Про  реформування місцевих та регіональних органів влади;
•    Про проблеми організації місцевої влади в Україні;
•    Про звернення до правління Української асоціації районних та обласних рад з пропозицією покласти функції Регіонального відділення на Асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області;
•    Про формування сучасної української моделі місцевого самоврядування в контексті історичного досвіду (Магдебурзьке право);
•    Про повноваження органів місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою (лист Головного управління статистики в Харківській області від 18.02.2011 № 28-20/50).

Законодавство, профілактику проявів корупції:

•    Про основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
•    Про запобігання корупції в органах місцевого самоврядування;
•    Інформація щодо виявлених проявів корупції серед працівників органів місцевого самоврядування протягом 2010 року.

Різне:

•    Про порядок паспортизації населених пунктів;
•    Про організацію забезпечення особистих господарств населення добовим молодняком сільськогосподарської птиці;
•    Про вирішення деяких питань щодо пайової участі органів місцевого самоврядування Харківської області у розвитку інфраструктури населених пунктів;
•    Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

Організацію роботи Асоціації:

•    Про внесення змін до Статуту Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області (двічі);
•    Про затвердження символіки Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області та Положення про порядок її використання;
•    Про прийом нових членів до Асоціації;
•    Про обрання віце-президентів Асоціації.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ


На виконання рішень Загальних зборів Асоціації у 2011 році було проведено наступну роботу.
Двічі внесено зміни до Статуту Асоціації та проведено державну реєстрацію - у Головному управлінні юстиції у Харківській області (наказ № 32/2 від 24 січня 2011 року та наказ № 511/2 від 2 вересня 2011 року).
Розроблено символіку Асоціації.
Створено робочу групу щодо розвитку міжмуніципального співробітництва. Підготовлено резолюцію конференції з питань міжмуніципального співробітництва.
Було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань реалізації земельної реформи та розгляд положень законопроекту «Про ринок земель». Органами місцевого самоврядування – членами Асоціації проведенні зустрічі, наради з метою обговорення положень законопроекту «Про ринок земель», про що виконавчою дирекцією Асоціації отримано листи від уповноважених представників – членів Асоціації.
Українською асоціацію районних та обласних рад прийнято рішення «Про затвердження пропозиції щодо утворення Регіональних відділень Асоціації», згідно якого – Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області виконує функції Харківського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації.
Розроблено план роботи Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2012 рік тощо.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
НА ЗАСІДАННЯХ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ


За звітний період відбулося 5 засідань Правління Асоціації, на яких було розглянуто 24 питання. Серед них:

•    Про затвердження штатного розпису виконавчої дирекції Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області;
•    Про утворення секцій Асоціації по роботі з радами різних рівнів та призначення керівників секцій;
•    Про Положення про секції Асоціації;
•    Про план роботи секцій Асоціації;
•    Про внесення змін до Статуту Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області;
•    Про участь голів сільських та селищних рад у конференції Всеукраїнської асоціації голів сільських та селищних рад України «Розвиток сільських територій – основа аграрної стратегії України» у   м. Києві;
•    Про утворення Інтернет - сайту Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області;
•    Про заснування Прапору Асоціації;
•    Про Інструкцію про посадові обов’язки працівників виконавчої дирекції Асоціації;
•    Про створення служби радників Президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на громадських засадах;
•    Про забезпечення представництва Асоціації органів місцевого самоврядування  Харківської області в конкурсній комісії обласного конкурсу “Краща сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада» та  затвердження персонального складу представників;
•    Про створення Харківського обласного депутатського спортивного клубу;
•    Про Положення про службу радників президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на громадських засадах;
•    Про Положення про депутатський спортивний клуб «Білія» Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.


АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ


На виконання рішень Правління Асоціації у 2011 році було проведено наступну роботу.

Розроблено офіційний веб-сайт Асоціації.
Розроблені та затверджені:
-    Положення про депутатський спортивний клуб «Білія» Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області;
-    Положення про службу радників президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на громадських засадах;
-    Положення про секції Асоціації;
-    внесені зміни до Положення про символіку Асоціації.


ПРО ОКРЕМІ ЗАХОДИ:

11 травня 2011 року в рамках загальних зборів Асоціації була проведена Харківська обласна конференція з питань міжмуніципального співробітництва

Питання, які розглядалися:

•    Про актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в контексті головування України в комітеті міністрів ради Європи;
•    Розвиток міжмуніципального співробітництва - досвід України та інших європейських країн;
•    Ініціювання проектів міжмуніципального співробітництва. Культура міжмуніципального співробітництва.

28 листопада 2011 року у рамках Загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області пройшов «круглий стіл» з питань реформування місцевого самоврядування в Україні.

У засіданні взяли участь представники Програми Ради Європи, провідні фахівці Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України та голови місцевих рад області.
У складі делегації Програми Ради Європи із Франції до Харкова прибув Марку Жерар, професор Університету Париж І Сорбона-Пантеон, експерт Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні».
Марку Жерар поінформував на тему «Підходи Ради Європи до реформи місцевого самоврядування, правові та інституціональні  аспекти, рекомендації для України».

Інші питання «круглого столу»:

•    про поточну діяльність та плани на майбутнє Ради Європи у сфері розвитку місцевої та регіональної демократії в Україні в рамках реалізації Програми «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні»;
•    впровадження Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні, аналіз відповідності українського законодавства положенням Хартії;
•    про проблемні питання реформування місцевого самоврядування розповів Ткачук Анатолій Федорович, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства.

У дискусії взяли активну участь голови районних рад та міські голови.
За результатами роботи круглого столу, та робочої групи, яка була створена, були підготовлені рекомендації «круглого столу» з питань реформування місцевого самоврядування в Україні.

ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ,
НАПРЯМИ РОБОТИ


Нових обертів в роботі Асоціація отримала після затвердження штатного розпису виконавчої дирекції у квітні 2011 року.
За період роботи виконавчої дирекції було запроваджено декілька важливих проектів, спрямованих на інформаційне забезпечення та підвищення рівня обізнаності голів місцевих рад Харківщини.

Серед них:

Підготовка та видання «Бібліотечки керівника місцевої ради»
Це спільний проект нашої Асоціації, Української асоціації районних та обласних рад, Харківської обласної ради та газети “Місцеве самоврядування”.
У підготовці матеріалів видань, які увійшли в бібліотечку, взяли участь спеціалісти територіальних органів міністерств та відомств України в Харківській області та управлінь Харківської обласної державної адміністрації.
«Бібліотечка керівника місцевої ради» об’єднає у собі методичні матеріали у семи книжках:
«Організація роботи органів місцевого самоврядування»,
«Адміністративна відповідальність: повноваження органів місцевого самоврядування»,
«Бюджетний процес»,
«Земельне законодавство» у двох частинах,
«Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування»,
«Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування».
Працівники рад знайшли у цих книжках надійну методичну підтримку, відповіді на чимало практичних запитань.

Ці книги розповсюджувалися безкоштовно.
У 2011 році кожний голова місцевої ради Харківської області отримав таку бібліотечку.

КУЩОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
ДЛЯ ГОЛІВ МІСЦЕВИХ РАД


Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області спільно з Харківською обласною радою запроваджено проведення циклу кущових семінарів-практикумів для голів місцевих рад Харківської області.
За планом, цикл навчання повинен був охопити усі органи місцевого самоврядування Харківщини. Семінари, так би мовити, «приїзджали» до слухачів, тобто проводилися безпосередньо у районах області за принципом кущових зборів.
Так, у одному семінарі, проходили навчання голови рад чотирьох – п’яти районів області (до 100 осіб), що дозволяло лекторам ефективно працювати, надавати вичерпні відповіді на практичні запитання слухачів.
У 2011 році було проведено 6 семінарів та охоплено 100% рад Харківщини.
Тематика семінарів була сформована на основі опитувань, проведених виконавчою дирекцією Асоціації. Зокрема, під час занять розглядалися питання реалізації повноважень сільського та селищного голови, формування та виконання місцевих бюджетів,  земельного законодавства, практика вирішення земельних спорів, а також окремі аспекти дисциплінарної, адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування. Особлива увага приділялася запобіганню корупційних правопорушень.


ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ,
ІНІЦІЙОВАНИХ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ


Під час проведення різних заходів (Загальних зборів членів Асоціації, кущових семінарів-практикумів для голів місцевих рад) у 2011 році до Асоціації надходили пропозицій щодо вдосконалення законодавства. Серед них:

1. Реформування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування всіх рівнів та збільшення в проекті бюджету на 2012 рік видатків на їх утримання.
Надіслано листи з пропозиціями щодо цього питання Прем’єр-Міністру України Азарову Миколі Яновичу, голові Верховної Ради України Литвину  Володимиру Михайловичу, Голові Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Омельченко Олександру Олександровичу.

2. Невідповідність вартості послуг за внесення до автоматизованої системи реєстрації державного акта на землю і самої земельної ділянки для різних категорій землевласників.
Після ініціювання даного питання Асоціацією, управлінням Державного земельного кадастру підготовлено ряд звернень.  Кабмін ухвалив відповідну постанову. В результаті майже удвічі зменшена вартість послуг реєстрації для громадян, які отримали держакти на землю до 2006 року.

3. Проблемні взаємовідносини місцевих рад з Харківським обласним благодійним фондом «Робін Гуд».
Виконавчою дирекцією зібрані матеріали та підготовлено звернення до прокурора Харківської області Тюріна Геннадія Євгеновича та начальника Головного управління юстиції у Харківській області Мохончука Сергія Михайловича.
На даний час отримана проміжна відповідь від Головного управління юстиції у Харківській області, в якої зазначено, що управлінням порушена позапланова перевірка діяльності ХОБФ «Робін Гуд» за результатами якої нас буде поінформовано додатково.

4. Трудові книжки працівників сфери освіти та культури знаходяться в відповідних районних державних адміністраціях, а не у закладах освіти та культури що суперечить нормам законодавства про працю та законодавства про місцеве самоврядування в Україні.
Лист до управління культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації.

5. Обов’язкове погодження з Головним управлінням Державного казначейства у Харківської області кандидатур на посаду головних бухгалтерів органів місцевого самоврядування (згідно нового Бюджетного кодексу) суперечить нормам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Лист до Міністерства фінансів України.

6. Ініціювання змін до відповідних інструкцій, постанов: якщо у період з моменту подачі заявником документів для оформлення державного акту на землю - до його отримання, у заявника змінилася адреса або прізвище, потрібно розробити форму заяви, до якої надається копія паспорту, яка підтверджує такі зміни (спростити порядок).
Рішення комісії з питань економічного розвитку, комунальної власності та земельних відносин Української асоціації районних та обласних рад «Про ефективність використання земельних та водних ресурсів України» - звернутися до Верховної Ради України серед інших – і з цього питання.

7. Змінити порядок виділення субвенцій на ремонт доріг (на 2012 рік з досягнутих показників по податку з власників транспортних засобів за 2010 рік). Пропонується врахувати кількість транспортних засобів на території ради, протяжність доріг та суму акцизного збору сплаченого з відповідної території до обласного бюджету.
Листи до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та до Міністерства фінансів України.


СЕКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

З метою підвищення диференціації роботи Асоціації з радами різного рівня, у травні поточного року було створено три секції Асоціації. Секція районних рад, яку очолив віце-президент Асоціації, голова Балаклійської районної ради Степан Масельский, відповідає за узгодження інтересів районних рад у рамках роботи Асоціації.
Аналогічні функції на іншому рівні рад виконує секція міст обласного та районного значення і селищ,  які є районними центрами, яку очолив віце-президент Асоціації, Богодухівський міський голова Володимир Бєлий.
Секція сіл та селищ, керівником якої обрано віце-президента Асоціації, голову Високопільської сільської ради Валківського району  Світлану Шумейко,  акумулює інтереси сіл та селищ.
Усі три секції беруть активну участь у формуванні поточних та річних планів роботи Асоціації, виконують багато інших функцій, у тому числі узагальнення проблемних питань, які виникають у поточній діяльності рад відповідного рівня та виносять узгодженні пропозиції на розгляд Загальних зборів Асоціації.

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ АСОЦІАЦІЇ

У вересні цього року відкрився офіційний веб-сайт Асоціації, на якому відображається вся її діяльність, публікуються рішення керівних органів, анонсуються заходи, приймаються звернення.
Адреса у Інтернет: www.association.kharkov.ua.

РОЗШИРЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА


Розширення міжрегіонального, прикордонного, міжнародного співробітництва сприяє впровадженню кращих зразків досвіду.
25 листопада 2011 року підписано меморандум про співпрацю та партнерство між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Всеукраїнським об’єднанням організації роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України».
У лютому 2011 року підписано угоду про співробітництво між Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області та Асоціацією «Совет муниципальных образований Бєлгородской области».
18 серпня 2011 року підписано двосторонню угоду про співробітництво з Рівненською обласною радою.
31 травня 2011 року  підписано чотирьохсторонню угоду між Харківською та Луганською обласними радами та обласними державними адміністраціями.
30 вересня 2011 року підписано двосторонню угоду про співробітництво з Кіровоградською обласною радою.
Планується підписання  двосторонніх угод між Харківською, Закарпатською та Тернопільською обласними радами та  чотирьохсторонньої угоди між Харківською та Львівською обласними радами та обласними державними адміністраціями.
Співробітництво районів та міст Харківщини з іншими районами, містами і областями України, а також з адміністративно-територіальними утвореннями інших держав, є важливим кроком для поступового покращення життя громад. Науково-технічний прогрес, інноваційний розвиток передбачає налагодження тісних ділових стосунків та обміну передовим досвідом на всіх рівнях.
Поступово зростаюча ділова активність у районах та містах може сприяти політиці децентралізації, налагодженню нових технологічних ланцюжків, підвищенню конкурентоспроможності області та більш збалансованому, поліцентричному розвитку Харківщини.
Сьогодні  на Харківщині 14 районів (Балаклійський, Борівський, Богодухівський, Валківський, Великобурлуцький, Дворічанський, Дергачівський, Ізюмський, Золочівський, Красноградський, Куп’янський, Лозівський, Печенізький, Харківський) та 6 міст обласного значення            (м. Ізюм, м. Куп’янськ, м. Лозова, м. Люботин, м. Первомайський, м. Чугуїв) взяли участь у міжнародному співробітництві та у проектах міжнародної технічної допомоги: мають 11 заявок щодо участі в проектах міжнародної технічної допомоги , підписані 19 угод, 7 протоколів намірів, 2 Меморандуми порозумінь та 1 договір про співробітництво з районами і містами інших областей України та з адміністративно-територіальними утвореннями інших держав, і планують розширити географію співробітництва. Всього 16 районів взяли участь у міжнародному співробітництві.
Робота щодо налагодження співробітництва  з відповідними органами місцевого самоврядування та виконавчої влади регіонів України та адміністративно-територіальних утворень закордонних держав триває.


РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ


Серед головних проблем організації влади на місцях Асоціацією вбачаються основні:
- відсутність чіткої і збалансованої системи територіальної організації влади, яка в себе включає: органи місцевого самоврядування; місцеві адміністрації; територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;
- відсутність чіткої територіальної основи місцевого самоврядування на базовому рівні, яка не дає можливості сформувати дієздатні територіальні громади та ефективні органи виконавчої влади;
- дублювання та конкуренція повноважень, що вимагає їх розмежування. Виконання місцевими адміністраціями значної частини повноважень місцевого самоврядування, які в обов’язковому порядку делегуються їм районними та обласними радами, що призвело до фактичної підпорядкованості й несамостійності органів місцевого самоврядування;
- відсутність необхідної матеріальної та фінансової основи, податкової бази, що могло б забезпечувати гарантії виконання органами місцевого самоврядування як делегованих так і власних повноважень.
Також є ще одне важливе питання: проблема ефективності місцевого самоврядування на районному та обласному рівнях. Асоціація переконана, що поки районні та обласні ради не матимуть можливості утворювати власні виконавчі органи, ефективність їх діяльності, як і всієї виконавчої системи органів влади на регіональному рівні буде залишатись на низькому рівні, провокуватиме конфлікти, гальмуватиме розвиток суспільних відносин.
Тому політична реформа має знайти своє логічне продовження у вдосконаленні владних відносин на рівні областей, районів, міст, селищ, сіл, адже саме на цих рівнях найбільш виразно проявляється ефективність влади.
При цьому вирішення означених проблем є можливим тільки за умов поєднання інституційних змін в системі публічної влади з реформою адміністративно-територіального устрою України на місцевому рівні а саме: упорядкування наявної системи адміністративно-територіальних одиниць, раціоналізація їхніх меж, забезпечити формування самодостатніх територіальних громад.

У реалізації реформи місцевого самоврядування, взаємодія органів місцевого самоврядування допоможе більш дієвому діалогу між владою. Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області виступила з ініціативою стати Регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, яка підтримала цю ініціативу та прийняла відповідне рішення.
Наша спільна робота в результаті повинна привести нас до реалізації принципів місцевого самоврядування, які чітко відповідають Європейської Хартії місцевого самоврядування.

РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ


З метою створення більш раціональної та ефективної системи публічної влади в адміністративно-територіальних одиницях, здатної гарантувати найвищу соціальну цінність людини, створити оптимальні умови для її розвитку, забезпечити комплексний і стабільний розвиток усіх регіонів шляхом найповнішого використання їх потенціалу у 2011 році була розроблена Концепція реформування територіальної організації влади в Україні.
В підготовці цього документу взяла активну участь Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Серед основних заходів реалізації такого реформування вбачаються покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на територіальному рівні, забезпечення ефективності системи територіальної організації публічної влади, удосконалення територіальної основи місцевої організації влади, забезпечення регіонального розвитку, державна підтримка і гарантування місцевого та регіонального самоврядування, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, правове, методичне та інформаційне забезпечення реформування територіальної організації влади та інші.
Виправлення існуючих недоліків потребує системного підходу до реформування територіальної організації влади, чіткої концептуальної основи. Саме такою науково-методологічною основою подальших реформ має стати Концепція реформування територіальної організації влади в Україні.