Міжнародний проект «Малі міста – магніт для інвестора: підвищення інвестиційного потенціалу малих міст України»

PDFДрукe-mail

Загальною метою проекту є посилення інвестиційного потенціалу 50 українських малих міст і заохочення іноземних інвесторів до вибору малих міст в Україні як місця зосередження своїх інвестицій. Проект співфінансується в рамках програми співпраці Польщі для розвитку Міністерства закордонних справ РП у 2014р.

Проект є продовженням проекту "Марка міста – магніт для інвесторів", який виконувався у 2013 році (http://cstei.lviv.ua/ua/item/899)


Основні виконавці даних проектів:

Фонд Інститут східноєвропейських досліджень (Польща) - www.forum-ekonomiczne.pl

Львівський центр науки, інновації і інформатизації (Україна) – www.cstei.lviv.ua

Ці установи кілька років поспіль з успіхом реалізовують спільні проекти на користь розвитку громадянського суспільства та покращення суспільно-економічної ситуації в Україні.


Основні партнери проекту в Україні:

Асоціація малих міст України - http://ammu.com.ua
Львівський регіональний центр з інвестицій та розвитку – http://www.invest-lvivregion.com
Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку – http://investment.kharkov.ua
Одеський національний політехнічний університет – http://www.opu.ua
НДО "Агенція Європейських Інновацій" – www.aei.org.ua


Основні цілі проекту:


Підвищення рівня знань 80 представників органів влади і співробітників відділів, які відповідають за економічний розвиток, у сфері створення інвестиційного потенціалу міста, у тому числі – посилення інвестиційної інфраструктури для інвесторів;


Підвищення рівня знань і компетентності 80 учасників у сфері створення конкретних інвестиційних пропозицій та інвестиційних паспортів міст;


Популяризація 50 міст України, у тому числі 10 міст шляхом участі у виставці під час міжнародної конференції;


Ініціювання та розвиток співробітництва міст з регіональними центрами, які займаються інвестиціями та розвитком в Україні, з іноземними інвесторами, між собою та з малими містами у Польщі;


Надання і розповсюдження матеріалів про створення марки міста й інвестиційних паспортів, та про інвестиційну ситуацію малих міст в Україні.

Реалізація вказаних конкретних цілей буде відбуватися через відповідні заходи, проведені протягом 1.03.2014-30.11.2014.


1. Проведення акції з інформування та популяризації, набір учасників проекту

Проект спрямовано до 80 представників влади, економічних відділів та відділів розвитку українських малих міст з чисельністю населення до 50 тис.). Передбачається, що у проекті візьмуть участь 50 міст з 21 областей України (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, Хмельницька, Рівненська, Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Вінницька, Херсонська, Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Запорізька).

Реєстрація участі у проекті відбувається за посиланням:
http://www.forum-ekonomiczne.pl/registration/project_2014.php?lang=ua

Після заповнення анкета буде імпортована в базу даних. Потім її з формальної точки зору перевірить спеціаліст з набору. Результати оцінки будуть передані Координатору проекту з польського та українського боку, які проаналізують анкети по суті, спільно обговорять і оголосять список кандидатів, відібраних для участі в проекті, резервний список та список осіб, які не пройшли відбір для участі у проекті.

Відібрані для участі в проекті кандидати будуть внесені у список учасників проекту. Їх повідомлять про цей факт електронною поштою. Особи, які не будуть відібрані для участі в проекті з огляду на обмежену кількість місць, будуть внесені у резервний список.

Осіб, які не будуть відібрані для участі в проекті в ході формальної оцінки чи оцінки змісту анкет по суті, повідомлять про це електронною поштою.

У проекті можуть взяти участь максимум 2 особи з одного міста


2. Організація і проведення дводенних тренінгів у червні 2014року для 80 представників з 50 міст, 2 дні у 4 містах (Львів, Київ/Українка, Харків, Одеса).

Метою заходу є поширення знань 80 представників органів влади та співробітників відділів, відповідальних за економічний розвиток, у сфері створення інвестиційного потенціалу міст, у тому числі – посилення інвестиційної інфраструктури для інвесторів; поширення знань і компетентності 80 учасників у сфері створення конкретних інвестиційних пропозицій, так званих, інвестиційних паспортів міст.

Тренінг буде проведено у 4 містах України: Львів, Українка біля Києва, Харків, Одеса. Вибір цих міст продиктований їх центральним розташуванням та хорошим сполученням з містами, які візьмуть участь у проекті. Навчання будуть проводити польські та українські експерти.

Програми тренінгів буде однаковою у всіх містах. Учасники тренінгів будуть забезпечені проживанням у готелі та харчуванням за рахунок проекту. Проїзд до місця проведення тренінгових навчань відбувається за рахунок учасників.Основні теми навчань:

I день, навчальний семінар (8 год.)

Маркетинг міста

Визначення та використання потенціалу міста

Система стимулів для іноземних інвесторів

Етапи співробітництва з інвестором

Установи, які надають підтримку

Зразки належної практики:

Приклади стратегії просування

Smart small town – концепція smart city застосовується також для малих „розумних” міст. Це міста, які не лише залучають інвесторів, але й гарантують високу якість життя своїм мешканцям.

Приватно-державне партнерство для інвестиційного розвитку міста

Обслуговування іноземних інвесторів – як це працює (створення інформаційних бюро, послідовні етапи співпраці з інвесторами)II день, практичні заняття (8 год.), робота у 2 групах по 10 осіб

1. Інвестиційний паспорт – принципи створення документа (1,5 год.)

2. Інвестуй у своє місто (презентація конкретних інвестиційних пропозицій міст, спільний аналіз робочої групи та експертів) (2,5 год.), 15 хв. для кожного міста.

3. Case study – розробка інвестиційного паспорта (2 год. + 1 год.) – учасники в групах будуть розробляти інвестиційний паспорт вигаданого для цілей проекту міста. Ґрунтуючись на поданих параметрах вони муситимуть розробити повний документ, а потім презентувати його.

4. Оцінка тренінгу (1 год.), обговорення розробки інвестиційного паспорта і майбутньої роботи у системі дистанційного навчання.3. Проведення дистанційного навчання для 80 представників з 50 міст (1.06-10.08)

Дистанційне навчання триватиме 6 тижнів і буде поділене на 3 частини, по 2 лекції кожна, сумарно – 6 лекцій (1 лекція на тиждень), лекції будуть з’являтися раз на тиждень, раз на два тижні учаснику потрібно буде розв’язати тест та пройти case study (після кожної частини).

Начальний матеріал розроблять експерти з Польщі та України. Матеріал розроблено таким чином, щоб він був доповненням до стаціонарної підготовки, а також з метою підготовки до подальших проектних заходів, у тому числі розробки інвестиційного паспорта.

Для проекту буде використана навчальна платформа, створена у рамках І частини проекту. Розміщені там матеріали за попередній рік, які поміж іншим стосуються стратегій просування та створення марки міста, будуть доступні для минулорічних учасників, завдяки чому досягатиметься взаємодоповнюваність проекту. На платформі будуть також розміщені матеріали минулорічного стаціонарного навчання.

Після завершення навчання учасники, які набрали на тестах не менше 51% максимальної кількості балів та здобули по case study/завданнях/матеріалах для підготовки не менше 51% максимальної кількості балів, отримують сертифікат про завершення навчання. Особи, які не наберуть передбаченого рівня балів, отримають посвідчення про участь у навчанні.4. Розробка та переклад на українську мову інвестиційних паспортів (01.07-20.08),

Кількість учасників: 50 міст

Впродовж трьох місяців (червень-серпень) учасники будуть працювати над підготовкою інвестиційних паспортів для своїх міст. Першим етапом буде участь у стаціонарних тренінгах у чотирьох містах, під час яких учасникам покажуть принципи створення цього документа, буде проведено case study у групах з підготовки інвестиційного паспорта для міста (будуть подані певні риси міста, умови, на основі яких учасники муситимуть підготувати інвестиційний паспорт).

На платформі дистанційного навчання в рамках 6-тижневого навчання будуть з’являтися матеріали для допомоги учасникам у процесі створення паспорта.

Будуть відкриті 4 пункти дистанційного консультування: 4 експерти з України (це зумовлено мовним бар’єром) матимуть під своєю опікою по 12/13 міст, які протягом 3 місяців зможуть консультуватися з ними електронною поштою та по телефону щодо підготовки матеріалу.

До 31.07.2014 слід надіслати паспорти кураторам, які оцінять документи. 70% найкращих паспортів у рамках проекту будуть перекладені на англійську мову.

Перекладені і виправлені паспорти будуть розміщені на інтернет-сторінках міст.

Кількість паспортів: 50

Кількість паспортів, перекладених на англійську мову: 35

Кожен паспорт буде містити 10 стор.5. Організація і проведення навчального візиту у Польщі і забезпечення активної участі у міжнародних конференціях (11.08-6.09), Польща (Варшава, Краків, Тарнув, Добчице, Мисьленіце, Криніца Здруй).

Метою заходу є популяризація 50 українських міст, у тому числі 10 – шляхом участі у виставці протягом міжнародної конференції та через започаткування і розвиток співробітництва міст з іноземними інвесторами, між собою та з малими містами у Польщі та демонстрація, як малі міста у Польщі дають собі раду з пошуком інвестицій, допомогою яких установ вони користуються.

Кількість учасників: 30 осіб.

Навчальний візит до Польщі триватиме 7 днів (31.08-6.09) і буде включати візити до 3 малих міст, які характеризуються певними заходами, пов’язаними з інвестиціями, зустрічі в установах, які підтримують або відповідають за розвиток регіону, та участь у інвестиційній конференції у Тарнові та в Економічному форумі ("Польський Давос") у Криниці Здруй.

У навчальному візиті візьмуть участь 30 осіб, 1 особа з кожного міста, умовою участі є виконання умов, поданих у дії, пов’язаній з набором.

Окрім цього, у рамках навчального візиту будуть проведені наступні дії, спрямовані на популяризацію малих міст України:


буде розроблено брошуру „Інвестиційна карта” (кільканадцять сторінок) для популяризації міст, які беруть участь у проекті, демонстрації загальної вигоди від інвестування в малі міста в Україні, буде представлено карту з позначеними містами і короткою інформацією в зносці, про те, що місто пропонує інвесторам, разом з контактною інформацією. Брошура буде розповсюджуватися протягом інвестиційної конференції та протягом міжнародної конференції, у якій беруть участь як представники ділових кіл, так і місцевого самоврядування, тираж – 300 примірників.


протягом конференції 10 українських міст (ті, представники яких покажуть найкращі результати в тестах і розробці інвестиційного паспорта) отримають можливість організувати стенд/виставку для популяризації їхніх міст.


протягом інвестиційної конференції у Тарнові буде представлена мультимедійна презентація потенціалу малих українських міст, 50 слайдів, тривалість презентації – 20 хв.


протягом Економічного форуму та Форуму регіонів у Криниці Здруй, на яких збираються представники місцевого самоврядування, ділових кіл та третього сектора, будуть організовані дві панелі.

I панель: Мале мудре місто – як підтримувати розвиток малих міст та залучати до них інвесторів. Серед учасників панелі: представники малих міст, спеціалісти, інвестори.

II панель: Україна – варто інвестувати – інвестиційні можливості в Україна, з особливим виокремленням малих міст та вигоди від інвестування в них. Серед учасників панелі: представники торгових палат, бізнесмени, політики, представники органів влади з України.


6. Розробка підручника brand book i принципів підготовки інвестиційного паспорта, їх розповсюдження електронною поштою до всіх малих міст України, (1.08-30.11)

Метою заходу є надання та поширення матеріалів на тему створення марки міста й інвестиційних паспортів та інвестиційної ситуації малих міст в Україні серед усіх малих міст в Україні та установ, які підтримують інвестиційний розвиток малих міст.


7. Упорядкування і передача містам доповідей експертів щодо інвестиційної підготовки малих міст разом з рекомендаціями на майбутнє (7.09-30.11)

Доповідь буде розроблена на підставі реалізації дворічного проекту. SWOT аналіз ситуації та інвестиційного потенціалу малих міст України та рекомендації на майбутнє. Доповідь підготують експерти, які братимуть учать у реалізації проекту.

Кількість сторінок – 30, версії польською та українською мовами. Формат доповіді – pdf. Доповідь буде надіслана учасникам обох частин проекту, всім малим містам України, а також до центрів інвестицій та розвитку та малих міст України.

Обласний конкурс "Разом в майбутнє"

Нормативні документи конкурсу міні-проектів "Разом в майбутнє":

  1. Рішення Харківської обласної ради від 18 серпня 2011 року № 227-VI «Про запровадження обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад, затвердження Положення про нього та про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1805-V (зі змінами)».
  2. Розпорядження голови обласної ради від 26 грудня 2017 року № 200 «Про утворення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», затвердження його персонального складу та визнання деяких розпоряджень голови обласної ради такими, що втратили чинність».

  3. Рішення Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 року № 579-VІІ «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"».
  4. Рішення Харківської обласної ради від 1 березня 2018 року № 682-VІІ «Про внесення змін до Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє", затвердженого рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 579-VІІ».
  5. Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» (Додаток до рішення обласної ради від 7 грудня 2017 року № 579-VІІ, із змінами, згідно із рішенням обласної ради від 01.03.2018 року № 682-VII).

  6. Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» (Додаток до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1123-VIІ).
  7. Положення про порядок проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» (Додаток до рішення обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1347-VІІ).

Члени Асоціації

Карта-схема територіальних громад та районів Харківської області.    

 За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.

У складі Асоціації об’єдналися 53 громади, 7 районних рад та Харківська обласна рада, що складає 95,3% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...