Сергій Чернов започаткував новий проект – відеолекції з актуальних питань регіонального управління і місцевого самоврядування

PDFДрукe-mail

Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов започаткував новий проект – відеолекції з актуальних питань регіонального управління і місцевого самоврядування.

У лекціях роз’яснюється суть Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади; аналізуються сучасні проблеми місцевого самоврядування; окреслюються мета, принципи, завдання та етапи реформування. Також йдеться про результати, які очікуються після впровадження реформи.

У Методичних рекомендаціях поряд з викладом основних положень Концепції за темами, запропоновано питання для самоконтролю і тестові завдання до кожної теми.

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб і працівників місцевого самоврядування, студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерської підготовки, а також усіх, хто цікавиться питаннями реформування місцевого самоврядування.

Сергій Чернов вважає, що значне місце в успішній реалізації Концепції посідає широке інформування громадськості про суть перетворень, які очікують на країну, та їхнє всенародне обговорення. З цією метою і дано старт новому відеолекційному проекту.

Водночас президент Української асоціації районних та обласних рад висловлює сподівання на те, що ці методичні рекомендації разом з низкою практичних дій сприятимуть докорінній зміні ідеології і державної політики в галузі публічного управління, глибоким економічним і політичним перетворенням в суспільстві, трансформації правової системи, розвитку інститутів місцевого самоврядування.

«Сьогодні як ніколи вкрай важливе критичне переосмислення ролі і значення місцевого самоврядування в процесі вироблення і реалізації принципово нових підходів до організації і функціонування публічної влади на місцевому рівні. Обговорення й затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на сьогодні є вкрай необхідними», - наголошує Сергій Чернов.